Skaalaamisen mahdollisuuksien käytännön testaus

Palveluinnovaatioprosessimallin vaiheseen 7 (Konseptin skaalaamisen mahdollisuuksien käytännön testaus) eteni kolme konseptia sen jälkeen kun vaihe 6 (Palvelukonseptin sovellusmahdollisuuksien kartoittaminen testiympäristön ulkopuolella) oli tehty markkina-analyysin, perusteella, joka tehtiin seitsemästä aikaisemmin elävän elämän ympäristöissä testatuista (vaiheet 4 ja 5) palvelukonsepteista.

Skaalaamisen mahdollisuuksien käytännön testauksen tavoite:
  1. Palvelun/tuotteen kiinnostavuuden kartoittaminen
  2. Asiakkaiden maksuvalmiuksien kartoittaminen
  3. Palveluntarjoajien investointivalmiuden kartoittaminen
Vaiheeseen päätyivät seuraavat konseptit. Löydät lisätietoja klikkaamalla:

Lääkehoidon ohjausvideo

MyMove-Liikkeelle! -sovellus

Mielenterveyden Seula

 

Takaisin sivulle ’Palveluinnovaatioprosessin eteneminen’