Ideatyöpajojen tuloksia

Hankkeessa järjestettiin ideatyöpajoja kevään 2019 aikana. Ideapajojen tarkoituksena oli kartoittaa ongelmia kussakin maakunnassa ja selvittää niihin myös mahdollisia ideoita ratkaisuista. Tavoitteena oli eri taustaisten toimijoiden näkökulmien yhdisteleminen uusien ideoiden ja tulokulmien synnyttämisessä.

Ideapajoista voit lukea lisää:

20.2.2019 Hyvinvointikeskusten yhteinen ideointityöpaja (Pirkanmaa)

21.3.2019 Muisti ja arki – viestejä tieteen, työn ja asiakastarpeiden kentältä (Satakunta)

4.4.2019 Ideointityöpaja: Tulevaisuuden sote-palvelut (Etelä-Pohjanmaa)
Työpajan kolme teemaa olivat:
kotiin saatavat palvelut,
turvallinen ja onnistunut lääkehoito kotona sekä
yksinäisyys.

Alle on listattuna pajoissa syntyneitä uusia ajatuksia ja ideoita sote-palveluiden kehittämiseen:

 • Isä-lapsiryhmät (tukemaan isän ja lapsen suhdetta myös uudenlaisin keinoin ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien)
 • Kokonaisvaltainen neuvola (myös mielenterveyden huomioiminen sekä erilaisten elämäntilanteiden kuten vanhemmuuden tukeminen)
 • Neuvolan parisuhdetyö (erityisesti uusille vanhemmille, mutta myös muihin elämän siirtymävaiheisiin)
 • Apuvälineneuvonta (esim. apteekkien ja terveyskeskusten yhteyteen)
 • Itseohjautuva jääkaappi (helpottamaan arkea ja automatisoimaan terveellisiä elämäntapoja)
 • Palveluohjaus (esimerkiksi terveyskeskusten ja KELAn yhteydessä, apua hakemusten täyttämiseen ja oikeiden palveluiden löytämiseen)
 • Uutistenlukupalvelu + seuralaispalvelu (matalan kynnyksen palvelua yksinäisille ja vanhuksille)
 • Ymmärrettäviä ja helppoja sähköisiä palveluja, ATK-tuki (käytännön apua esimerkiksi uusein sähköisten palveluiden käyttöönottoon ja vanhojen kanssa pärjäämiseen)
 • Lääkkeidenoton muistutus/seuranta (uusien teknologiaratkaisujen avulla)
 • Puutarhanhoitopalvelu (helpottamaan arkea tai elämän erilaisia nivelvaiheita ilman tärkeistä asioista luopumista)
 • Ruokahuolto, automatisointi (helpottamaan arkea ja automatisoimaan terveellisiä elämäntapoja)
 • Tunnistussensorit eteiseen (apua erityisesti omaisille läheisen kanssa pärjäämisessä ja liikkeiden paikantamisessa)
 • Ystäväpalvelu (jokaiseen elämänvaiheeseen tukea ja kaivattuja ihmissuhteita, koordinoijana esim. järjestöt)
 • Vapaaehtoisista seuraa ruokailun ajaksi (helpottamaan arkea ja tuomaan sisältöä päiviin, koordinoijana esim. järjestöt)
 • Aktivointipalvelut (erilaisiin harrastuksiin ym. innostaminen teknologian keinoin)
 • Sisustussuunnittelu (mielekkään ympäristön luominen arjessa pärjäämisen tueksi)
 • Hoitopalvelun tarjoaminen lapsiperheelle (poistamaan yksin jäämisen tunnetta ja tukemaan arjessa jaksamista)
 • Televisiota katsellessa aktiivinen liike tai impulssi, ohjelma jatkuu vasta liikuntaosuuden jälkeen (uudenlaiset teknologiaratkaisut tukemaan terveellisiä elämäntapoja)
 • Robottijumppari (uudenlaiset teknologiaratkaisut tukemaan terveellisiä elämäntapoja)
 • Oma tekoäly joka neuvoo ongelmissa (arjen haasteisiin käytännön apua teknologian keinoin, esim. informaatiota tiettyihin tilanteisiin)
 • Keskustelurobotti (ihmiskontaktin tueksi ja lisäksi, ei sitä korvaamaan)
 • Älyhuonekalut aktiivisuuden seurantaan (uudenlaiset teknologiaratkaisut tukemaan terveellisiä elämäntapoja)
 • Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin apua robotiikasta (uudenlaisia ratkaisuja tukemaan arjessa pärjäämistä erilaisten sairauksien kanssa)
 • Pukeutumisneuvoja (esimerkiksi leskeksi jääneille apua siistiytymiseen ja pukeutumiseen)
 • Epäterveellisen ilman haistelija (uudenlaiset teknologiaratkaisut sisäilmaongelmien tunnistamiseen)
 • Virtuaalikokki neuvoo lounaan valmistamisessa (helpottamaan arkea ja automatisoimaan terveellisiä elämäntapoja)
 • Omalääkäri/omahoitaja- toiminta ei ole tarpeeksi systemaattista (uusia ratkaisuja asiakaskeskeiseen ja -lähtöiseen toimintaan)
 • Ajantasainen lääkelista (esimerkiksi teknologian keinoin)
 • Ajantasaiset ohjeet arkeen (esimerkiksi teknologian keinoin)
 • Muistamattomuuden tukeminen (useita eri ratkaisuja, kuten pelillisyys ja sosiaalisten verkostojen tukeminen)
 • Dosetin rinnalle kätevämpi ratkaisu (tukea muistamiseen ja lääkkeiden ottamisen helpottamiseen)
 • Lääkehoitosuunnitelma helpommaksi (asiakaslähtöisyyden huomioiminen lääkehoitosuunnitelmassa ja sen integroimisessa)
 • Muistikaveritoiminta (muistin tukeminen sosiaalisten suhteiden avulla, tärkeää myös vertaistuki, koordinaattorina esim. järjestöt)
 • Sijaishoitajat (vapaaehtoistoiminnan yhdistäminen hoitotyöhön)
 • Ruuan nettikaupat (helpottamaan arkea ja automatisoimaan terveellisiä elämäntapoja)
 • Nuorten ja vanhusten asumispalveluiden yhdistäminen (ratkaisuna vanhusten yksinäisyyteen ja nuorten asumiskustannuksiin; systemaattisuus)
 • Vapaahehtoistyö osana opintoja (yhteistyö erilaisten järjestöjen kanssa, linkittyminen työelämään jo opintojen aikana, yhteiskunnallinen vaikuttavuus osaksi omaa toimintaa)
 • Päihdetuki-aplikaatiot (uudet teknologiaratkaisut tunnistamaan ongelmia ja tukemaan niistä selviämisessä, vertaistuen roolia voisi hyödyntää)
 • Liikuntaan kannustavat aplikaatiot (uudet teknologiaratkaisut kannustamassa liikuntaan arjessa jokaisessa elämänvaiheessa mukautuen)
 • Pirstaloituneen tiedon yhteen kokoaminen (tietokantojen yhteen kokoaminen ja helppo keskustelevuus keskenään, edellytää valtion sitoutumista)
 • Kerhotoiminnan yhteen kokoaminen (matalan kynnyksen kerhojen perustamisen helpottaminen ja tiedon levittäminen)

 

Takaisin sivulle ’Palveluinnovaatioprosessin eteneminen’