HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ YHTEISTYÖLLÄ

Kehitämme yhdessä uuden ajan palveluita ja liiketoimintaa sosiaali- ja terveysalalla. Mukana on tutkijoita, professoreita, opettajia, ja opiskelijoita korkeakouluista, julkisen sote-huollon ammattilaisia, yrityksiä ja järjestöjä sekä asiakkaita. Tulethan sinäkin? Opitaan toisiltamme ja ratkaistaan yhteiset haasteet porukalla.