Palveluinno-vaatioprosessin malli

Kampus sote -hankkeessa Innovaatioekosysteemin rakentamisen kokeilussa hyödynnettiin kokeilun toteuttamisen tueksi kehitettyä palveluinnovaatioprosessin mallia, joka rakentui viimeiseen muotoonsa iteratiivisesti hankkeen edetessä. Malli tarjoa selkärangan yhteistyön kehittämiselle sekä uuden, avoimuuteen ja luottamukseen perustuvan kehittämiskulttuurin luomiselle ja juurruttamiselle.

Prosessin tuotteena syntyneet ideat ja konseptit sekä niiden käytännöntestaus on esitelty Palveluinnovaatioprosessin eteneminen -sivulla.