Etelä-Pohjanmaan konseptit

Kirjoittaja: Johanna Hämeenniemi (johanna.hameenniemi(at)tuni.fi)

Keväällä 2019 järjestettiin Etelä-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sote-palvelut –työpajat, joissa luotiin yhteistyöllä uusia palveluja sosiaali- ja terveysalalle. Työpajat kokosivat yhteen suuren joukon innokkaita kehittäjiä. Mukana oli yritysten ja yhdistyksien henkilöstöä, asiantuntijoita, tutkijoita, TKI-toimijoita ja asiakkaita. Työpajoissa teemoja oli kolme: kotiin saatavat palvelut, turvallinen ja onnistunut lääkehoito kotona sekä yksinäisyys. Nämä teematoiveet nousivat esille erityisen tärkeinä Etelä-Pohjanmaalla tehtyjen haastattelujen ja muiden aineistojen pohjalta. Erilaiset työpajat ovatkin yksi hyvä keino tuoda yhteen eri alan toimijoita, osaajia ja asiakkaita.

Jatkokehitettäviä konsepteja valittiin yhteensä kolme:

Omaishoitajan tukihenkilö

Lapsiperheiden tukeminen

Ennaltaehkäisevä käynti elämän siirtymävaiheissa

Alla olevan koosteen avulla voit tutustua paremmin Etelä-Pohjanmaan ekosysteemin käytäntöjen ja rakenteiden ideointiin.

Etelä-Pohjanmaan ekosysteemiin liittyen pohdittiin esimerkiksi sitä, miten se käytännössä toimisi ja kuka sitä ylläpitäisi, ketä siihen kuuluu ja mitä hyötyjä se voisi tuottaa yhteistyön keinoin. Kuva: Johanna Hämeenniemi
Yhteistyötä Ideointityöpajassa 4.4.2019. Kuva: Eeva Heikkilä