15.5. ja 28.5.2019 Tulevaisuuden sote-palvelut: aikuisten mielenterveyttä tukevat palvelukonseptit ja palvelupolut (Pirkanmaa)

Kuvituskuva

Teemat:

  1. kynnyksettömät palvelut ja kohtaamispaikat
  2. vertaistuki ja rakenteet
  3. ennaltaehkäisy ja kuntoutus

Työpaja 1

Työpaja 2

Ilmoittautuminen työpajoihin: https://www.lyyti.fi/reg/konseptipajat1ja2

Tervetuloa mukaan kehittämään tulevaisuuden sote-palveluita yhteistyössä tutkijoiden, julkisten sote-toimijoiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Yhteiskehittämisen kohteena ovat mielenterveyttä tukevat palvelut ja erityisessä keskiössä on, miten palveluita voidaan kehittää paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sekä miten tutkimusta ja korkeakoulujen osaamista voidaan kiinnittää palveluiden uudistamiseen ja kehittämiseen. Etsimme käytännön työpajoja kahdessa yhteisessä työpajassa. Osallistua voit molempiin tai vaan toiseen mahdollisuuksiesi mukaan.

Työpajat:

Tavoite: Törmäyttää eri toimijoiden tarpeet ja työkalut, joiden perusteella mielenterveyttä tukevia palveluita lähdetään uudistamaan. Eri toimijoiden osaamista yhdistämällä voidaan kehittää parempia sote-palveluita, joissa korkeakoulujen osaaminen ja teknologiset ratkaisut yhdessä palvelevat asiakkaan tarpeita.

Prosessi: Kahden työpajan aikana toimijat keskustelevat omista lähtökohdistaan mielenterveyttä tukevien palveluiden kehittämisestä. Jokainen tuo kehittämiseen oman näkökulmansa. Toisaalta kehittämistyöhön voi tarjota elävän elämän ympäristön, josta tarpeet ja haasteet nousevat ja jossa uusia ratkaisuja voidaan testata. Yhteiseen pöytään voi myös tarjota esimerkiksi erilaisia työkaluja mielenterveystyöhön, nämä voivat olla mitä vain vuorovaikutusta tukevista applikaatioista, teknologioista luontokokemuksista voimaa ammentaviin konsepteihin.

Tuotos: Työpajoissa toimijat kehittävät yhdessä mielenterveyttä tukevien palveluiden konsepteja (min. 2), jotka viedään Kampus sote –hankkeen avulla käytännön kokeiluun viimeistään syksyllä 2019 yhteistyössä halukkaiden toimijoiden kanssa.

Työpajat toteutetaan osana Kampus sote – Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sote-palveluissa –hanketta (EAKR 2018-2020). Lisätietoa: https://sites.tuni.fi/kampussote/

Työpajojen pohja on muodostettu kartoittamalla elävän elämän haasteita yhteistyössä Tampereen hyvinvointikeskusten kanssa. Hyvinvointikeskusten ideointityöpajassa (20.2) nostettiin esiin kehittämisen kohteita mielenterveyttä tukevissa palveluissa. Korkeakoulujen osaamisen kiinnittämistä kehittämistyöhön tarkasteltiin tilaisuudessa Tutkimus ja tieto osaksi sote-palveluiden kehittämistä (9.4) ja yhteistyön muotoja, odotuksia ja prosesseja kartoitettiin tilaisuudessa Kolme avointa ovea sote-kehittämiseen (7.3). Näiden kokemusten ja oppien pohjalta siirrymme konseptoimaan tulevaisuuden sote-palveluita yhdessä laaja-alaisten toimijoiden kanssa 15.5 ja 28.5 järjestettävissä konseptointipajoissa.