Asiakastarpeita kartoitettiin Tampereen hyvinvointikeskuksissa asiakashaastattelujen avulla

Koilliskeskus, Tampere. Kuva: Sari Himanen.

Kirjoittaja: Sari Himanen (sari.himanen(at)tuni.fi)

Kampus-Sote –hankkeen toimijat kartoittivat hanketoiminnan ja Tampereen hyvinvointikeskusten yhdyspinnoilta mahdollisesti löytyviä yhteisiä kehittämishaasteita syksyllä 2018. Tällöin nousi esiin, että hyvinvointikeskuksissa on tarkoitus toteuttaa asiakashaastatteluja. Hyvinvointikeskusten toimintaa ohjaaviksi ikään kuin arvoiksi oli nostettu mm. arjen sujuvuus, palvelujen saavutettavuus, joustavuus ja aktivointi. Asiakashaastatteluilla oli tarkoitus kartoittaa, onko tavoitteisiin päästy asiakkaiden näkökulmasta.

Kampus-sote –hankkeessa taas on tarkoitus innovoida uusia palvelukonsepteja asiakaslähtöisten tarpeiden pohjalta. Niinpä hyvinvointikeskushaastatteluihin päätettiin liittää mukaan hankkeen toiminnan kannalta keskeisiä kysymyksiä, ja näin muodostaa yhteistyölle tarkoituksenmukainen pohja.

Kyselylomaketta ryhdyttiin työstämään yhdessä. Siihen tuli lopulta 12 hyvinvointikeskusten palveluja kartoittavaa kysymystä, neljä yhteisöllisyyttä kartoittavaa kysymystä ja kaksi avointa kysymystä, joilla kysyttiin vastaajien kehittämisehdotuksia tulevalle toiminnalle, sekä kaksi Kampus-sote -hankkeen kysymystä, joilla kartoitettiin miten henkilö olisi halukas parantamaan omaa terveydentilaansa.

Tamkin terveysalan opiskelijat toteuttivat haastattelut osana hankeopintojaan. Yhteensä 15 opiskelijaa haastatteli asiakkaita neljässä hyvinvointikeskuksessa viikon ajan maaliskuussa 2019.

Kysely oli samaan aikaan auki verkossa itsetäytettävänä lomakkeena. Vastauksia kertyi yhteensä 585.

Haastattelijat saivat positiivista palautetta luontevasta suhtautumisesta kaikenlaisiin ihmisiin ja kykyyn ottaa kontaktia. Haastateltavia tavoitettiin paljon ja yhteistyökokemus oli kaikille osapuolille miellyttävä ja antoisa.

Kampus-sote-hankkeessa pohdimme myöhemmin, miten haastattelujen tuloksia voitaisiin hyödyntää tulevien innovaatiotyöpajojen pohjana. Tavoitteellisen toiminnan kannalta olisi hienoa, jos tuloksista saataisiin ituja myös tulevien palvelukonseptien rakentamiseen.

Hyvinvointikeskushaastatteluista tiedotettiin myös Tampereen kaupungin sivuilla.