Esittely

KAMPUS-SOTE

Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sote-palveluissa (EAKR, 2018-2020)

Hankkeen päätavoite on luoda sosiaali- ja terveysalan uudistusta koskien uusi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioekosysteemi Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Satakunnan alueelle.

Innovaatioekosysteemin malli kuvaa, miten sote-alalla tehdään yhteistyötä ja miten tutkimus ja korkein osaaminen kiinnitetään kehittämis- ja kokeilutoiminnan kautta palvelemaan elinkeinoelämää ja aluetalouden uudistumista. Hankkeessa testataan kehittämis- ja kokeilutoiminnan malleja ja tunnistetaan hyviä käytäntöjä yhteistyölle. Mallien tunnistamisessa hyödynnetään syklisen innovaatioprosessin periaatteita, jossa innovaatioiden aihioita kerätään eri lähteistä: asiakkailta, sote-asiantuntijoilta ja tutkimuksesta.

Hankkeen puitteissa

•      yritysten ja järjestöjen on mahdollista päästä mukaan sotepalveluiden yhteiskehittämiseen Tampereen kaupungin, uuden korkeakouluyhteisön sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa;

•      tutkijat ja korkeakouluhenkilöstö voivat saada tutkimusideansa uuden palvelukonseptin syötteeksi sekä rakentaa yhteyksiä käytäntöön tutkimustiedon jalkauttamiseksi ja verkostojen rakentamiseksi;

•      julkisen sote-huollon ammattilaiset pääsevät keskustelemaan tarpeistaan, haasteistaan ja ideoistaan yritysten, järjestöjen ja tutkijoiden kanssa uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi sekä tarjoamaan kokeiluympäristöjä käytännön toteutukselle;

•      asiakkaat ja käyttäjät saavat paremmin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa vastaavia sote-palveluja ja mahdollisuuden vaikuttaa sekä millaisia palveluita kaivataan sekä miten näitä kehitetään (palvelumuotoilu)