Mikä on Self-Hack?

Self-Hack on aika ja paikka pohtia omaa elämääsi, tulevaisuuttasi ja opintojasi.

Self-Hack on viisituntinen työpaja, jonka tarkoituksena on tukea yksilön tasapainoisen ja mielekkään elämän suunnittelua. Self-Hackin taustalla toimii tamperelainen voittoa tavoittelematon järjestö Creativity Squads, jonka kanssa yhteistyössä myös TAMKin tapahtuma järjestetään.

Metodi pohjautuu osittain Stanfordin yliopiston Designing Your Life -konseptiin. Self-Hackin aikana materiaalia työstetäänkin design-ajattelun kautta.

Käytännössä Self-Hack koostuu erilaisista tehtävistä, joiden avulla voit reflektoida ja tarkastella objektiivisemmin omaa elämääsi. Tehtävät keskittyvät oman elämäsi alueisiin kuten vahvuuksiin, haaveisiin ja elämänhistoriaan. Niiden pohjalta asetat itsellesi mielekkäitä tavoitteita halutulle aikavälille.

Self-Hack -päivä ja -tehtävät on rakennettu siten, että ne seuraavat design-ajattelun vaiheita. Design-ajattelun eri vaiheet ovat empatisointi, määrittely, ideointi, testaus ja prototypointi. Self-Hack -päivän aikana nämä eri vaiheet käydään läpi yksilön oman elämän näkökulmasta eri tehtävien avulla:

  • Empatisoi: Löydä yhteyksiä ryhmäsi kanssa ja kuuntele muiden ajatuksia ja ideoita. Löydä uusia näkökulmia
  • Määrittele: Luo kokonaiskuva elämäsi eri osa-alueista: mikä on sinulle tärkeää, mihin käytät aikaasi ja missä haluat kehittyä.
  • Ideoi: Tarkkaile elämääsi laatikon ulkopuolelta eri näköulmista.
  • Hyväksy: Pysähdy hetkeksi pohtimaan mennyttä ja nykyhetkeä. Anna tilaa ajatuksillesi.
  • Prototypoi: Suunnittele tulevasuutasi: kuvittele ja aseta tavoitteita.
  • Testaa: Kokeile ja jaa suunnitelmaasi. Ota ensimmäinen askel.

Jokaisen Self-Hack -työpajan turvallisesta läpivedosta vastaa koulutettu fasilitaattori. Hän on tutustunut materiaalien teorioihin, tarkoituksiin ja prosessiin.

Lisätietoa konseptista löydät Self-Hackin omilta sivuilta >>