Miksi Self-Hack?

Self-Hack tukee uuden opiskelijan ryhmäytymistä ja auttaa opintojen suunnittelussa.

TAMK Self-Hack on osa Tampereen ammattikorkeakoulun orientaatioviikkoa. Aloittavana opiskelijana tapahtuma on siis osa ensimmäisen viikon ohjelmaasi. Kannustamme jokaista opiskelijaa osallistumaan rohkeasti mukaan – sen lisäksi, että pääset kokonaisen päivän ajaksi tutustumaan lisää itseesi ja omaan elämääsi, pääset tutustumaan syvemmin myös uusiin opiskelijatovereihisi!

Miksi TAMKilla on Self-Hack?

  • Sujuva aloitus opinnoille
  • Itseohjautuvuus – tukea omien opintojen suunnitteluun
  • Opiskelijaryhmän ryhmäytyminen
  • Tukea mielekkään opiskelukokemuksen ja tasapainoisen opiskelijan elämän suunnitteluun 
  • Kiinnittyminen TAMKiin ja omaan opinto-ohjelmaan
  • Tukea omaan kehittymiseen opiskelijasta alumniksi
  • Rohkeus kertoa omasta elämästä 
  • TAMK välittää opiskelijoistaan ja haluaa tarjota heille parasta mahdollista tukea