Self-Hack -päivä

Opiskelijoita Self Hack -päivässä.

TAMKissa Self-Hack on osa orientaatioviikkoa.

Self-Hack -päivän päätteeksi käsissäsi on hahmotelma siitä, millaisia asioita haluaisit saavuttaa tulevien opintojesi aikana ja mitä kohti olet menossa. Käytännössä tapahtuma koostuu erilaisista työkirjaan kootuista tehtävistä, joiden parissa työskentelet sekä itsenäisesti että omassa pienryhmässä keskustellen.

Tehtävien kautta pääset hahmottamaan esimerkiksi sitä, millaisista osa-alueista elämäsi koostuu tällä hetkellä, millaisia mahdollisia haasteita sinulla on, mitä vahvuuksia, voimavaroja ja resursseja sinulla on käytössäsi uutta elämänvaihetta ajatellen ja millaisia tavoitteita tahdot asettaa opiskeluajalle näiden pohjalta. Tapahtuma tukee tasapainoisen ja mielekkään opiskelijaelämän luomista.

 

Self-Hack -päivän aikataulu:

  • 10:00–10:30  Tapahtuman esittely, esittäytyminen
  • 10:30–11:15  Empatisointi: tutustuminen omiin ryhmäläisiin, haastattelut
  • 11:15–12:00  Määrittely: oman elämän osa-alueiden määrittely, haasteet
  • 12:00–12:30 Lounastauko
  • 12:30–13:45  Ideointi: oman elämäntarinan, arvojen, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tarkastelu
  • 13:45–14:30  Prototypointi: vaihtoehtoiset elämäntarinat, omat tavoitteet sekä oman roadmapin suunnittelu
  • 14:30–15:00 Testaus: omien oivallusten jakaminen, yhteenveto, palaute
  • 15:00   Tapahtuma päättyy

 

Self-Hackiin ei tarvitse varsinaisesti valmistautua, mutta ota mukaan kynä ja paperia tai tietokoneesi. Voit valita itse, haluatko tehdä itsenäiset tehtävät paperille vai tietokoneella. Lisätietoja oman ryhmäsi Self-Hackista saat orientaatio-ohjelmasta tai ryhmäsi ohjaajalta.