Ryhdy Fasilitaattoriksi

Vanhempi opiskelija, haluatko saada kokemusta ryhmien ohjaamisesta ja tukea uusia opiskelijoita? Tule fasilitaattoriksi!

Haluamme luoda TAMKin Self-Hackista yhteisöllisen orientaatioviikon tapahtuman. Vanhempana opiskelijana voit tulla mukaan toteuttamaan tapahtumaa pienryhmien fasilitaattorina, jolloin olet mukana toivottamassa uusia opiskelijoita tervetulleeksi korkeakouluumme, opit tuntemaan paremmin itseäsi ja saada kokemusta ryhmän ohjaamisesta ja fasilitoinnista. Saat fasilitoinnista itsellesi sertifikaatin, jonka voit liittää omaan CV:hen.

Fasilitaattoreilla on hyvin keskeinen rooli Self-Hackin toteuttamisessa, sillä he auttavat ja ohjeistavat pienryhmiä tapahtumapäivän aikana. He varmistavat, että uudet opiskelijat saavat kaiken mahdollisen irti tapahtumasta!

Fasilitaattorin tehtävät:

 • Oman ryhmän työskentelyn ohjeistaminen, tukeminen ja sujuvuuden varmistaminen (mm. aikataulussa pysyminen)
 • Turvallisen ja rennon ilmapiirin luominen
 • Jokaisen ryhmäläisen huomioiminen osana keskustelua
 • Työskentelyn energiatason seuraaminen ja tarvittaessa innostaminen.

Fasilitaattorin vaatimukset:

 • Aito motivaatio olla mukana auttamassa uusia opiskelijoita TAMKiin ja uusiin opintoihin orientoitumisessa
 • Innostus olla mukana luomassa yhteisöllistä orientaatioviikon tapahtumaa
 • Osallistuminen vaadittaviin koulutuksiin (Self-Hack 5 h, Moodle koulutus 3h ja koulutusinfo 2h) ja perehtyminen materiaaleihin
 • Luotettavuus ja sitoutuminen fasilitaattorin rooliin

Fasilitaattorin rooli

TAMK Self-Hack toteutetaan työpajan muodossa, jolloin aloittavat opiskelijat työskentelevät päivän aikana tutkinto-ohjelmiensa pienryhmissä. Jokainen pienryhmä tarvitsee tuekseen fasilitaattorin, joka on osallistunut itse Self-Hackiin ja Self-Hack -fasilitaattorikoulutukseen.

Fasilitaattorin tärkein tehtävä on tukea ja auttaa omaa pienryhmäänsä päivän aikana materiaalin työstämisessä, ryhmäytymisessä sekä mukavan tunnelman luomisessa. Ei haittaa, vaikkei sinulla ole aiempaa ohjaus- tai fasilitointikokemusta. Tärkeintä on, että olet motivoitunut ja innostunut auttamaan aloittavia opiskelijoita tapahtuman aikana. Fasilitaattorin on myös ehdottoman tärkeää olla vastuuntuntoinen sekä sitoutunut fasilitaattorin rooliin.

Fasilitaattori on ryhmän toiminnan mahdollistaja – henkilö, joka tukee sekä ryhmää että yksilöitä ja vie työskentelyä jouhevasti eteenpäin. Fasilitaattori huolehtii siitä, että ryhmä pysyy päivän ajan aikataulussa ja tauottaa työskentelyä sopivissa määrin. Fasilitaattorin keskeinen tehtävä on siis varmistaa, että työskentely on turvallista ja raamitettua.

Self-Hackin aikana jokainen opiskelija perehtyy oman elämänsä sisältöihin sekä oman elämän tavoitteisiin. Jokainen tapahtuman osallistuja on siis päivän päätähti ja oman elämänsä asiantuntija. Fasilitaattorina et siis anna osallistujille suoria vastauksia siitä, mitä heidän tulisi elämässään tehdä, vaan kuuntelet, kysyt kysymyksiä ja tuet.

Mitä fasilitaattori saa osallistumisesta?

 • Opit Self-Hackin -menetelmän ja pedagogisia taitoja
 • Saat työkaluja oman tulevaisuuden hahmottamiseen sekä design-ajatteluun
 • Saat itsellesi sertifikaatin, jonka voit liittää esimerkiksi omaan CV:hen
 • Saat arvokasta kokemusta ja koulutusta fasilitoinnista ja ohjaustyöstä
 • Saat fasilitaattorin erikoishaalarimerkin
 • Pääset tutustumaan uusiin opiskelijoihin aivan uudella tavalla!

Fasilitaattorina olet osallistujien ohella päivän tärkein henkilö, sillä ilman sinun tukeasi tapahtuma ei olisi mahdollinen. Tule siis rohkeasti mukaan fasilitoimaan ja kerrytä itsellesi arvokasta kokemusta!

Fasilitaattorikoulutukset >>

Materiaaleja fasilitoinnin tueksi >>

Fasilitaattorien tarinoita >>