TAMKin siistijä on monitaitoinen ongelmanratkaisija | Anu Torniainen

TAMKjournal | Artikkelissa kerrotaan, millaista osaamista ja ammattitaitoa siistijöiltä edellytetään päivittäisessä työssään. Oppimisympäristöjen muutoksella ja tehokkaalla tilankäytöllä on suora vaikutus myös siistijöiden työjärjestelyihin.

Lataa PDF


Omat siistijät ovat siivonneet Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksella vuodesta 2011 lähtien. Puhtauspalvelut on merkittävä osa yksiköiden ja yhteisöjen päivittäistä elämää. Tavoitteena on jatkuvan hyvinvoinnin turvaaminen. Hyvä puhtaanapito ja järjestys luovat perustan koko talon väelle laadukkaalle työskentelylle.

Kuntokadun pääkampuksella, Mediapoliksessa, ProAkatemiassa sekä Hämeenpuisto 28:ssa työskentelee yhteensä 17 siistijää, joista jokainen tuntee tilojen erityisvaatimukset ja käyttäjien odotukset siivouksellisesti. Toiminta on ollut sujuvaa, kun siistijät ovat osaavia ja valmiita sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. Hyvä tekninen siivoustaito on iso osa tekemistä. Kampus siivotaan päivisin opiskelijoiden ja muun henkilökunnan koulu- ja työpäivän aikana. Siistijöiltä edellytetään monipuolista osaamista, kuten kielitaitoa, sosiaalisia taitoja ja erityisesti ongelmanratkaisutaitoja. Siistijöiden kampustuntemus on hyvä, joten usein he myös opastavat ja neuvovat oman työnsä ohessa.

Siistijöiltä edellytetään monipuolista osaamista, kuten kielitaitoa, sosiaalisia taitoja ja erityisesti ongelmanratkaisutaitoja.

Kampuksen tiloja suunnitellaan yhä enemmän muuntuviksi oppimisympäristöiksi. Henkilökunnan työpisteet ovat osin avokonttoreita. Yhteisiä tiloja, kuten kirjasto, palvelukäytävä, aula-alueet sekä ruokala, on pyritty raikastamaan kalustevalinnoilla, maalauksilla ja opasteteippauksilla. Iloisen väriset tekstiilipintaiset kalusteet luovat tiloihin lämpöä ja opiskelijapalautteiden mukaan innostavat oppimiseen. Siivouksen näkökulmasta tekstiilipinnat ovat kuitenkin haastavia. Pintamateriaalien kirjo on laaja, mikä edellyttää pintamateriaalien tunnistamista ja oikeiden puhdistusmenetelmien löytämistä.

TAMKin siistijä Kaija Maneenin
TAMKin siistijä Kaija Maneenin

Myös monipuoliset opetuslaboratoriot edellyttävät siistijöiltä huolellista työskentelyä ja jokaisen tilan riskien tunnistamista. I-siivessä on yleinen kuivakäymälä, jonka ”tuotos”hyödynnetään TAMKin omassa koekasvihuoneessa. Kasvihuoneen yhteydessä on jätevesilaboratorio. Jätevesilaboratoriossa työskentelevien tulee olla rokotettuja hepatiitti A:n varalta. Siivouksessa on noudatettava erityisen tarkasti aseptista työjärjestystä.

TAMKissa on pyritty ekologisuuteen vähentämällä paperisia käsipyyhkeitä. Useimmissa wc-tiloissa onkin kangaspyyheautomaatit. Samalla tilan siisteys on parantunut, koska roskan määrä on vähentynyt.

Saniteettitiloissa on otettu kevään aikana käyttöön vedettömiä pisuaareja. Käyttäjäpalautteiden mukaan wc-tilat ovat nyt hajuttomampia. Vedettömien pisuaarien määrä kasvaa kampuksella, koska vanhojen pisuaarien vaihtoa tehdään tarpeen mukaan. TAMK hakee aktiivisesti energian käyttöön tehokkuutta, joka osaltaan perustelee vedettömien pisuaarien käyttöön ottamisen.

Tilapalveluissa teemme siivoussuunnitelmaa kuukausittain erilaisten koulutusten ja tapahtumien aikataulujen mukaisesti. Myös rakennustyömaiden sijainnit vaikuttavat siistijöiden työhön ja kulkemiseen. Mielestämme sujuvaan lopputulokseen päästään seuraamalla aktiivisesti tilojen käyttöä. Siistijöiden matala henkilöstövaihtuvuus lisää heidän kykyään ymmärtää tilojen käyttäjiä ja ennakoida tulevia tilanteita oman työnsä järjestämiseksi.

Siistijän työ TAMKissa vaatii palveluasennetta ja jatkuvaa uuden oppimista. Näin varmistetaan viihtyisä työ- ja oppimisympäristö myös tulevaisuudessa.


Kirjoittaja

Anu Torniainen.pngAnu Torniainen
toimii päällikkönä TAMKin tilapalveluyksikössä, joka tuottaa ja järjestää tilojen käyttöön liittyviä palveluita. Yksikössä työskenteleviä henkilöitä ovat asiakaspalvelusihteerit, vahtimestarit ja siistijät.
anu.torniainen@tamk.fi

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *