Täydennyskoulutus

Tällä sivustolla ilmoitetaan Tampereen yliopiston järjestämistä täydennyskoulutuksista varhaiskasvatukseen.

Aikaisempia täydennyskoulutuksia:

Vasu käytäntöön varhaiskasvatuksen jaetulla johtajuudella 15 0p
29.8.2016 – 31.12.2017

Varhaiskasvatuksen johto- ja vastuutehtävissä toimiville suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on syventää ymmärrystä pedagogiikan ja opetussuunnitelmatyön välisestä suhteesta ja kehittää osallistujien omaa sekä työyhteisön opetussuunnitelmaosaamista. Varhaiskasvatuslain ja vasun keskeisen sisällön tuntemus ja niiden merkityksen ymmärtäminen varhaiskasvatustoimintaa ohjaavina asiakirjoina on tärkeä osa tätä täydennyskoulutuskokonaisuutta. Opiskelun aikana osallistujat myös kehittyvät työyhteisönsä kriittisinä analysoijina ja uudistajina sekä lisäävät johtamisosaamistaan ja saavat näin valmiuksia pedagogiikan johtamiseen.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka muuttuvissa käytännöissä 15 op
1.9.2015 – 31.12.2016

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat syventävät ymmärrystään varhaiskasvatuksen pedagogiikasta, tiedostavat pedagogiikan lähtökohtien ja opetussuunnitelmatyön välisen suhteen sekä kehittävät omaa ja työyhteisönsä ops-osaamista käytännössä. Lisäksi koulutuksessa pyritään siihen, että osallistujat kehittyvät oman lapsiryhmänsä pedagogisten käytäntöjen toteuttajina sekä oman työyhteisönsä pedagogisen kulttuurin analysoijina, kriittisinä arvioijina ja uudistajina.