Tutkimus ja kehittäminen

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston tehtävänä on olla tutkiva ja oppiva yhteisö, jonka puitteissa tehdään yhteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja lisäksi jaetaan tietoa puolin ja toisin. Täältä löydät tietoa kumppanuusverkostossa tehdystä tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä raportteja verkoston toiminnasta. Lisäksi täältä löytyy tietoa Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen alalla tehdyistä tutkimushankkeista ja projekteista, sekä ajankohtaisia tutkimuksia ja artikkeleita, joissa Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen alan tutkijat ovat olleet osallisina.