Työssäoppiminen

Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan varhaiskasvatuksen koulutuksessa on kolme tavoitteiltaan erilaista työssäoppimisen jaksoa. Työssäoppimisen tavoitteet kehittyvät ensimmäisen vuoden perusopintojen orientaatiojaksosta kohti kolmannen opiskeluvuoden kokonaisvaltaisen varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden rakentumista. Opiskelijan työssäoppimista päiväkodissa ohjaa päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja eli mentori ja yliopiston opettaja eli tuutor.

Työssäoppimisen aikana tapahtuvaa teorian ja käytännön kytkeytymistä tuetaan opiskelijoiden päiväkodeissa toteuttamilla oppimistehtävillä. Työssäoppimisen tärkeitä tavoitteita ovat opiskelijoiden ammatillisen asiantuntijuuden, pedagogisen osaamisen ja erityisesti lasten ja lapsiryhmän toiminnan havainnoinnin, kasvatustoiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin kehittäminen.

Työssäoppiminen on osa Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston toimintaa. Työssäoppimisen kehittäminen ja mentoreiden kouluttaminen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaajiksi on verkoston keskeinen tehtävä.

Työssäoppimisen jaksot opinto-oppaassa:

 Työelämään tutustuminen, 2 op (sisältyy kokonaisuuteen: Orientoituminen kasvatustieteiden opiskeluun, 4 op)
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka, 5 op
Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus, 10 op

Työssäoppimisen oppaassa kuvataan varhaiskasvatuksen koulutuksen työssäoppimisjaksot, eri toimijoiden roolit sekä jaksojen tavoitteet ja tehtävät.

Työssäoppimisen opas

Varhaiskasvatuksen opettajan (KK) tutkinto-ohjelma Tampereen yliopistossa:

Kasvatustieteiden kandidaattiohjelma, varhaiskasvatuksen opettaja, 180 op