Varhaiskasvatuksen tutkintokoulutus

Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksesta valmistuneet ovat lapsuuden sekä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen asiantuntijoita ja tukijoita, jotka toiminnallaan kehittävät ja muuttavat maailmaamme. Nämä varhaiskasvatuksen ammattilaiset sijoittuvat varhaiskasvatuksen opettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi tai varhaiskasvatuksen kehittämistehtäviin.

Tampereen yliopistossa aloittaa vuosittain 150 opiskelijaa varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmassa. Vuodesta 2018 alkaen opintoja on tarjottu myös monimuoto-opintoina niille, joilla on aiempi tutkinto ja kasvatustieteen perusopinnot suoritettu. Lisäksi Tampereen yliopistossa on koulutettu varhaiskasvatuksen opettajia myös englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa. Sisäänotto tähän koulutukseen oli ensimmäisen kerran vuonna 2019. Vuonna 2022 englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan ei ole ollut sisäänottoa.

Suomenkielinen tutkinto-ohjelma

Englanninkielinen tutkinto-ohjelma