Tietoja verkostosta

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkostoon kuuluu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö opiskelijoineen ja kuuden pirkanmaalaisen kunnan varhaiskasvatusorganisaatiot. Verkoston toimintaa ohjaa, arvioi ja kehittää kuntien edustajista, opiskelijoista ja yliopiston tutkijoista koostuva ohjausryhmä. Tarkempia tietoja osallistujista löydät näiltä sivuilta.

Verkoston toiminnan sisältöjä ovat yhteinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, opiskelijoiden päiväkodeissa ja esiopetuksessa tapahtuvan työssäoppimisen kehittäminen sekä ohjaavien mentoreiden koulutuksen järjestäminen.

Verkosto perustettiin vuonna 2012 ja tuolloin se kantoi nimeä Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto. Verkoston piirissä käynnistettiin kolmivuotiseksi suunniteltu Kumppanuuspäiväkotihanke. Sittemmin verkoston toiminta on vakiintunut ja kumppanuuspäiväkotitoiminta sulautunut osaksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Pysyväksi toimintamalliksi muuttuessaan verkosto sai myös uuden nimen Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto. Lisää verkoston historiasta voit lukea näiltä sivuilta.