Erikoispsykologi asiantuntijana: Psykologin kehittyvä ammattirooli 16.-17.5.2024

Close up of hand holding splashes of colorful paint

Helsingin yliopiston kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen järjestämä KLIA501 Erikoispsykologi asiantuntijana: Psykologin kehittyvä ammattirooli -seminaari

AikaTorstai 16.5.2024 klo 10.00-17.00
Perjantai 17.5.2024 klo 10.00-17.00

KohderyhmäKaikkien erikoisalojen opiskelijat
Koulutuksesta vastaaHelsingin yliopiston kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus
ToteutusSeminaari toteutetaan etäopetuksena
Ilmoittautuminen alkaa 6.11.2023 klo 0.00 ja päättyy 15.4.2024 klo 23.59Ilmoittautuminen alkaa 6.11.2023 ja päättyy 15.4.2024.

Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat Sisu-opintotietojärjestelmässä.
Muiden yliopistojen opiskelijat ilmoittautuvat e-lomakkeella
OhjelmaSeminaari toteutetaan kaksipäiväisenä etäseminaarina 16.-17.5.2023 klo 10–17.

Alustava ohjelma julkaistaan helmikuussa 2024.

KLIA501 Psykologin kehittyvä ammattirooli (2 op) -opintojakson opetussuunnitelmassa ilmoitetut osaamistavoitteet ja sisältö:

Psykologin kehittyvä ammattirooli -kurssilla opiskelija oppii tarkastelemaan psykologityön piileviä mahdollisuuksia ja omaa luovaa potentiaaliaan; tunnistamaan psykologityön ja psykologisten sovellusten kehitteillä olevia mahdollisuuksia mielenterveyspotilaan palveluketjun eri vaiheissa ennaltaehkäisevistä ja terveyttä edistävistä prosesseista häiriötä korjaaviin prosesseihin; oppii luovan ajattelun sekä innovaation psykologiset mallit sekä soveltamaan niitä käytännössä; tutustuu mielenterveyspalveluiden tulevaisuuden visioihin ja oppii tunnistamaan psykologityön ja psykologisten sovellusten vielä toteutumattomia mahdollisuuksia.

Vastuuhenkilötprofessori Jari Lahti, jari.lahti[at]helsinki.fi ja yliopistonlehtori Monica Ålgars, monica.algars[at]helsinki.fi;
ilmoittautumisen yhteyshenkilönä koulutussuunnittelija Helena Laurila, helena.laurila[at]helsinki.fi