Perustutkintokoulutus

perustutkinto-opetus

Psykologian maisterin tutkinnon voi suorittaa seitsemässä suomalaisessa yliopistossa. Yliopistot tekevät Psykonetin kautta yhteistyötä opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyötä koordinoi Psykonetin perustutkintotyöryhmä, jossa on mukana edustajat kaikista jäsenyliopistoista (HY, UEF, JY, Oulu, TAU, TY ja ÅA), Psykologiliitosta ja SPOLista. Psykonet-verkoston jäsenyliopistoissa psykologian perusopintokokonaisuuden (25 op) kursseja samoin kuin osa aine- ja syventävien opintojen kursseista toteutetaan Psykonet-yhteistyönä monimuoto-opetuksena.
Psykonet-kurssit lv. 2022-2023

Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja hakuohjeista:

Psykologia, kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5/2 v)  Lisätietoa hausta myös Opintopolussa

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot. Kevään 2023 valintakoe järjestetään keskiviikkona 24.5.2023 klo 9.00–12.00 samanaikaisesti Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Valintakokeen ennakkomateriaali ja ohjeet valintakokeeseen osallistuville julkaistaan 26.4.2023 klo 12.00. Valintakoe järjestetään digitaalisessa valintakoejärjestelmässä ja se suoritetaan valvottuna valintakokeena yliopiston osoittamissa tiloissa.

 Lue lisää psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyöstä