Perustutkintokoulutus

perustutkinto-opetus

Psykologian maisterin tutkinnon voi suorittaa seitsemässä suomalaisessa yliopistossa. Yliopistot tekevät Psykonetin kautta yhteistyötä opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyötä koordinoi Psykonetin perustutkintotyöryhmä, jossa on mukana edustajat kaikista jäsenyliopistoista (HY, UEF, JY, Oulu, TAU, TY ja ÅA), Psykologiliitosta ja SPOLista. Psykonet-verkoston jäsenyliopistoissa psykologian perusopintokokonaisuuden (25 op) kursseja samoin kuin osa aine- ja syventävien opintojen kursseista toteutetaan Psykonet-yhteistyönä monimuoto-opetuksena.
Psykonet-kurssit

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja hakuohjeista yliopistojen sivuilta

Psykologia, kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5/2 v)  Lisätietoa hausta myös Opintopolussa

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot.
Lisätietoa psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyöstä ja tilastoista
Esitys valintokoeuudistukseksi vuonna 2025