Perustutkintokoulutus

perustutkinto-opetus

Psykologian maisterin tutkinnon voi suorittaa seitsemässä suomalaisessa yliopistossa. Yliopistot tekevät Psykonetin kautta yhteistyötä opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyötä koordinoi Psykonetin perustutkintotyöryhmä, jossa on mukana edustajat kaikista jäsenyliopistoista (HY, UEF, JY, Oulu, TAU, TY ja ÅA), Psykologiliitosta ja SPOLista. Psykonet-verkoston jäsenyliopistoissa psykologian perusopintokokonaisuuden (25 op) kursseja samoin kuin osa aine- ja syventävien opintojen kursseista toteutetaan Psykonet-yhteistyönä monimuoto-opetuksena. Psykonet-kurssit

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja hakuohjeista yliopistojen sivuilta

Psykologia, kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5/2 v)  Lisätietoa hausta myös Opintopolussa

Kevään 2024 valintakoe ke 22.5.2024 klo 9:00–12:00 samanaikaisesti Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Valintakokeen ennakkomateriaali ja ohjeet valintakokeeseen osallistuville julkaistaan 24.4.2024 klo 12:00. Valintakoe järjestetään digitaalisessa valintakoejärjestelmässä ja se suoritetaan valvottuna valintakokeena yliopiston osoittamissa tiloissa.

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot.
Lisätietoa psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyöstä