Opiskelu ulkomailla

studying abroad

Psykologiaa ja psykologin ammattiin voi opiskella useissa ulkomaisissa yliopistoissa. Suomessa psykologin ammatti on terveydenhuollon ammattihenkilö. Saadakseen laillistuksen tulee ulkomaisten psykologian alan tutkintojen vastata suomalaista tutkintoa. Ulkomailla suoritetun tutkinnon periaate on sama kuin Suomessa: Tutkinnon suorittamisen jälkeen haetaan Valviralta laillistusta eli oikeutta harjoittaa psykologin ammattia ja käyttää psykologi -nimikettä.

Suomessa suoritetut psykologian maisterin tutkinnot käytännössä aina takaavat laillistuksen, mutta ulkomailla suoritettuja opintoja täytyy tarkastella tarkemmin. Valvira voi pyytää arvioinnin tueksi lausuntoa myös suomalaisten yliopistojen psykologian oppiaineen asiantuntijoista koostuvalta lautakunnalta.

Psykonet-verkostossa toimii ulkomaan opintojen työryhmä, jossa on mukana edustajat jäsenyliopistoista ja Psykologiliitosta.

Lisätietoja  ulkomaan opintojen työryhmän toiminnasta:

  • Ulkomaan opintojen työryhmän puheenjohtaja Juha Holma –  juha.m.holma[at]jyu.fi
  • Psykonetin koordinaattori Tanja Sarlin, TY – etunimi.sukunimi[at]utu.fi

Lue lisää psykologian opiskelusta ulkomailla Psykologiliiton sivuilta
Lue lisää terveydenhuollon ammattioikeuksista Valviran sivuilta