Vuorovaikutus ja viestintä

interaction

Yhteistyö

Psykonet-verkosto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa muiden vastaavien yliopistoverkostojen sekä muiden psykologian alan asiantuntijaverkostojen kanssa. Tiivis yhteistyö ministeriöiden ja virkamiestahojen kanssa mahdollistaa psykologian alan ammatillisen sekä koulutuksellisen kehittämistyön.

Psykologian alan yhdistykset ja liitot
Psykologinen Seura
Suomen Psykologiliitto

Yliopistoverkostot
FinEd
Sosnet

Kansainväliset psykologian alan verkostot
European Federation of Psychologist’s Association
European Certificate in Psychology

Ministeriöt ja viranomaistahot
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valvira

Muut verkostot ja yhteistyökumppanit
Hogrefe
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto
Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry

Lausunnot ja media

Psykonet-verkosto tekee lausuntoja ja kannanottoja ministeröiden ja muiden asiantuntijatahojen (mm. Valvira) pyynnöstä ja myös oma-aloitteisesti itsenäisesti kantaa ottaen. 
Vetoomus erikoispsykologikoulutuksen maksuttomuudesta
Vetoomus psykologien tarjoaman asiantuntemuksen vahvistamiseksi hyvinvointialueilla