Tohtorikoulutus

Tohtorikoulutusyhteistyö – Dopsy-verkosto

Psykonet-verkoston alaisuudessa toimivan Dopsy-yhteistyöverkoston johtoryhmä koordinoi psykologian alan tohtorikoulutuksen valtakunnallista toimintaa. Dopsyn johtoryhmässä on edustus jokaisesta Psykonet-jäsenyliopistosta, psykologian tohtoriopiskelijoista ja Psykologiliitosta. Dopsyn johtoryhmän jäsenet toimivat Dopsy-verkoston ja yliopistojen välisinä yhteyshenkilöinä. Dopsy-verkoston toiminnan tavoitteena on edelleen kehittää psykologian jatkotutkintojen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta eri yliopistojen monitieteisten tohtoriohjelmien osana. Psykonet-verkoston jäsenyliopistoissa kaikki psykologian opintoihin jatko-opinto-oikeuden saaneet tohtoriopiskelijat ovat Dopsy-verkoston jäseniä.

Psykonet ylläpitää tohtoriopiskelijoiden vuosittaisen kevät- tai syyssymposion järjestämisen perinnettä. Symposioissa tohtoriopiskelijat voivat tavata toisiaan, esitellä tutkimuksiaan ja saada kommentteja esitelmistään. Psykonet-yliopistojen psykologian tohtoriopiskelijoilla on mahdollisuus liittyä valtakunnalliselle sähköpostilistalle, jolla tiedotetaan kursseista, konferensseista, erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ym. tohtorikoulutettavia kiinnostavista aiheista. Dopsyllä on myös oma Facebook-ryhmä.

Dopsyn johtoryhmä laatii toimintasuunnitelman ja vastaa tarpeellisen rahoituksen hakemisesta verkoston toiminnalle joko jäsenyliopistoilta tai muista lähteistä. Yleisperiaatteena on, että kukin yliopisto päättää ja vastaa oman henkilökuntansa ja tohtoriopiskelijoidensa verkoston toimintaan liittyvistä kustannuksista.
Tohtorikoulutuksen valtakunnalliseen koordinaatioon liittyvät tehtävät hoitaa Psykonetin koordinaattori.

Lisätietoja  Dopsyn toiminnasta

  • Dopsy-johtoryhmän puheenjohtaja Marius Lahti-Pulkkinen, Helsingin yliopisto –  etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
  • Psykonetin koordinaattori Tanja Sarlin, Turun yliopisto – etunimi.sukunimi[at]utu.fi

Tapahtumat, symposiumit

Dopsy symposium – Summer School, August 21st-23rd, 2023 in Joensuu

Lisätietoja tohtoriohjelmista, valintaperusteista ym. yliopistojen sivuilta