Klinikkaopetus

Klinikkaopetuksen tarkoituksena on mahdollistaa psykologin ammattitaitojen opiskelu aidoissa asiakastilanteissa. Opetus on suunniteltu ja järjestetty kullakin klinikalla erikseen vastaamaan monenlaisia opiskelutarpeita. Lisätietoja psykologian laitokselta/oppiaineesta:

Klinikkatyötä kehitetään Psykonet-yhteistyönä kliinisten taitojen opetuksen työryhmässä.

Perustutkintokoulutus