Erikoispsykologikoulutus

never stop learning

Erikoispsykologikoulutus tarjoaa koulutusta ja syventää psykologin erityisasiantuntijuutta viidellä eri psykologian alalla. Tiivis yhteys työelämän ja korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan välillä mahdollistaa laadukkaiden koulutusten järjestämisen ja tieteellisen tutkimustiedon suhteuttamisen käytännön asiantuntijuuteen ja työntekoon. Opintokokonaisuuden laajuus on 70 opintopistettä.

Erikoispsykologikoulutukset ovat psykologian maisterin tutkinnon pohjalta suoritettavia erikoistumiskoulutuksia, jotka tuottavat Yliopistolain 558/2009 mukaisen pätevyyden toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä. (Lakimuutoksia: Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta 1230/2020 ja Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1295/2019).

Jokaisella erikoisalalla on oma koulutuvastuuyliopisto. Lisätiedot koulutuksesta, valintakriteereistä ja hakuajoista sekä opinto-oppaat löytyvät kunkin koulutusvastuuyliopiston sivuilta. Seuraava haku alla oleviin viiteen erikoistumiskoulutukseen on näillä näkymin tammikuussa 2025.

Tietoja erikoispsykologikoulutuksista

Haku, opinto-oppaat ym. löytyvät ko. erikoisalan vastuuyliopiston sivuilta

Ajankohtaista: 14.5.2024 info-webinaarin -tallenne nähtävissä DigiCampus-Moodlessa – rekisteröitymisavain tai guest-salasana koordinaattorilta
Erikoispsykologikoulutuksen kurssikalenteri
– Huom. Ei sisällä kaikkia erikoispsykologikoulutuksen kursseja – Joistakin kursseista ilmoitetaan suoraan sähköpostitse ko. opiskelijaryhmälle.
Neuropsykologian ja Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutusohjelmien tiedot löytyvät Helsingin yliopiston sivuilta.

Koulutuksen hinta

Erikoispsykologikoulutuksen hinta on 120 eur/op, joten koko koulutuksen (70 op) hinnaksi tulee 8400 euroa.

Muut erikoistumisopintokokonaisuudet ja niiden hinnat

Verovähennyskelpoisuus

Ajankohtaisia vero-ohjeita koulutuksen verovähennyskelpoisuudesta löytyy Verohallinnon vero.fi-palvelun ohjeista.

Ohjeita löytyy myös Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta https://www.veronmaksajat.fi/veroneuvonta/.

Vanha lisensiaattimuotoinen erikoispsykologikoulutus

Lisensiaattimuotoiseen koulutukseen valituilla lähtökohtaisesti opinto-oikeus on pysyvä. Eri koulutusvastuuyliopistoilla on  ohjeistukset siinä, miten tai miten pitkään voi suorittaa lisensiaatimuotoisena erikoispsykologikoulutuksen. Pääasiallisesti suorittaminen tapahtuu hakemalla siirtohakua erikoispsykologikoulutukseen. Mahdollisuudet suorittaa ja täydentää opintoja tulee tarkistaa alakohtaisesti opintohallinnosta tai vastuuprofessoreilta. Huomioithan, että alakohtainen vastuuyliopisto voi olla eri kuin se, mihin olet suorittamassa lisensiaattitutkintoa.

Lisensiaattikoulutukseen liittyviä kursseja järjestetään kunkin erikoisalan resurssien mukaan uusimuotoisen koulutuksen ohessa ja erikoispsykologi-nimikkeen saamisen edellytys on, että opiskelija suorittaa erikoispsykologikoulutuksen lopputyön ja siihen liittyvän seminaarin.

Neuropsykologian alalla on jatkuva haku lisensiaatintutkintoon johtavasta vanhasta koulutuksesta uusimuotoiseen erikoistumiskoulutukseen. Helsingin yliopistossa kirjoilla olevilla psykologian lisensiaatin tutkintoon tähtäävillä erikoispsykologian opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa PsL-tutkinto 31.7.2023 asti.

Terveyspsykologian alalla on elokuun ajan käynnissä viimeinen siirtohaku vanhasta lisensiaattimuotoisesta tutkinnosta uuteen koulutukseen. Tarkasta hakukelpoisuutesi erikoisalan lehtorilta (petri.karkkola[at]uef.fi).

Muilla aloilla voi tiedustella mahdollisuuksista omasta koulutusvastuuyliopistosta. Tarkista myös, onko koultusvastuuyliopisto tekemässä päätöksiä opintojen vanhenemiseen liittyen.

Vanhojen lisensiaattimuotoisten koulutusten rakenteista. Huom. Esittelydioissa mainitut yhteyshenkilötiedot eivät ole ajan tasalla (vuoden 2012 tilanne):

Muuta erikoispsykologikoulutuksesta

Erikoisalojen yhteystiedot
Erikoispsykologikoulutuksen toimintakertomus 2022 (pdf)