Vetoomus erikoispsykologikoulutuksen maksuttomuudesta

Vetoomus pysyvän rahoituksen järjestämisen puolesta psykologian ja farmasian erikoistumiskoulutuksiin. Samalla psykologian ja farmasian erikoistumiskoulutukset tulee siirtää STM:n rahoituksen eli koulutuskorvausten piiriin, jotta terveydenhuollon erikoistumiskoulutukset olisivat yhdenvertaisia. Vakaa rahoitus valtiolta mahdollistaisi näiden pienten, mutta tärkeiden ammattialojen erityisosaamisen järkevän integroimisen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Lisätietoja: Vetoomus erikoispsykologikoulutuksen maksuttomuudesta

Vuorovaikutus ja viestintä