Psykologian opiskelu

perusopinnot

Psykologiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä ja sillä on yhtymäkohtia useisiin eri tieteisiin. Psykologista tietoa sovelletaan yhteiskunta- ja kasvatustieteissä sekä lisääntyvästi teknisissä tieteissä. Psykologian opiskelussa perehdytään psykologian teorioihin ja tutkimukseen sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöihin. Opiskeluun sisältyy luentoja, harjoituksia, itsenäisesti suoritettavia tutkimustehtäviä ja kirjallisuuden lukemista. Opiskelussa tarvitaan teoreettisen tiedon ja tilastomatemaattisten menetelmien omaksumista. Myös vuorovaikutustaidot korostuvat ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa. Opintoihin sisältyy 5 kuukauden harjoittelu.

Psykologian maisteritutkinto-ohjelma kouluttaa psykologeja, laaja-alaisia asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologi-nimikettä. Psykonet ja Psykologiliitto ovat yhteistyössä työstäneet valtakunnalliset määrittelyt valmistuvan psykologin kompetensseista (linkki aineistoon tulossa).  Niiden tavoitteina on kuvata suomalaisesta yliopistosta valmistuvan psykologian maisterin osaamista.

Psykologian opintoihin hakeminen toteutetaan psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyönä. Psykologian maisteriopintoihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.

Psykologian maisteri voi opintojen jälkeen hakeutua jatko-opintoihin esimerkiksi tohtorikoulutettavaksi tai hetken työelämässä oltua erilaisiin täydentäviin opintoihin tai erikoispsykologikoulutukseen.