Psykonet-verkkokurssit ja luentomateriaalit

Kognitiiviset prosessit – DigiCampus-Moodlessa
Lisätiedot laitokselta/oppiaineesta HY, JYTAU, Oulu, UEF
TYssa tämä kurssi TYn omassa Moodlessa

Lasten ja aikuisten kriisit ja traumat – HYn Moodlessa
Lisätiedot laitokselta/oppiaineesta HY, JYTAUTY, Oulu, UEF

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus – kunkin paikkakunnan omassa Moodlessa
JY, TAU, TY, Oulu, UEF, HYssa oma vastaava kurssi
Lisätiedot laitokselta/oppiaineesta HY, JY, TAU, TY, Oulu, UEF

Psychology of Language – TYn paikallisen kurssin luentotallenteet muille Psykonet-yliopistoille TYn Moodlessa

Introduction to Bilingualism – TYn paikallisen kurssin luentotallenteet muille Psykonet-yliopistoille – lisätiedot tulossa

Psykonet-kurssit