Mentorikoulutus: Ohjausosaamisen perusteet verkkokurssi -ilmoittautuminen 1.9.2023 mennessä

Tervetuloa mukaan Ohjausosaamisen koulutukseen!

Täydennyskoulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoita
ohjaaville opettajille. Koulutuksesta saat eväät varhaiskasvatuksen
opettajaopiskelijoiden harjoittelun ohjaamiseen.

Ohjausosaamisen perusteet 5 op opintokokonaisuus on osallistujille
maksutonta täydennyskoulutusta. Verkkokurssi on OHOSKE-hankkeessa
kuuden yliopiston yhteistyönä rakentama opintokokonaisuus
varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen harjoittelujen ohjausosaamisen
kehittämiseksi. Koulutus toteutetaan valtakunnallisena verkkokurssina.
Opiskelu on aikataulutettu suoritettavaksi ajanjaksolla syyskuu-toukokuu.

Verkkokurssi on suunniteltu ajasta ja paikasta riippumatta saavutettavaksi
yhteisölliseksi oppimisympäristöksi. Kurssin tavoitteet, aikataulut,
verkkotallenteet, kurssimateriaali sekä niihin liittyvät tehtävät jaetaan
osallistujille DigiCampus -moodlen alustalla. Kurssiin sisältyy myös
lukuvuoden aikana kolme yhteistä tapaamista etäseminaarissa, joiden
kesto on noin 90 min/kerta. Verkkokurssin hyväksytystä suorittamisesta
saat erillisen todistuksen.

Ohjausosaamisen perusteet 5 op sisältö:
▪ Ohjausosaamisen monipuoliset
käsitteet ja käytänteet
varhaiskasvatuksen
opettajankoulutuksessa
▪ Ohjaussuhteen dialoginen luonne ja
harjoittelun vaiheet
▪ Konteksti, paikka ja olosuhteet
ohjaustilanteissa ja -keskusteluissa
▪ Vertaisoppiminen tiimityössä
▪ Reflektiivisyys sensitiivisen
ohjausosaamisen perustana
▪ Ohjausmyönteisen toimintakulttuurin
johtaminen varhaiskasvatuksessa

Lähetämme ilmoittautuneille tarkemmat suorittamisohjeet syyskuussa.

Lisätiedot:

arttu.mykkanen@tuni.fi

Linkki ilmoittautumiseen:
https://www.lyyti.in/Ohjausosaamisen_perusteet__Tampereen_toteutus_20232024_6513