10.12.2020 klo 9.00-11.30 seminaari: Innovaatioekosysteemit avoimemman TKI-toiminnan työkaluina

Tule kuulolle päivän polttavasta aiheesta, innovaatioekosysteemeistä! Seminaarissa keskustelemme erityisesti Kampus sote -hankkeen aikaansaannoksista kahden vuoden aikana, rahoituksen roolista innovaatioekosysteemin toiminnan mahdollistajana sekä tulevaisuuden suunnasta ekosysteemien kehittämisessä.

Mitä: Tampereen korkeakouluyhteisö* järjestää seminaarin Innovaatioekosysteemit avoimemman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työkaluina

Tilaisuuden tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan kehittämisen kontekstissa herättää keskustelua ja ajatuksia organisaatiorajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksista ja pullonkauloista, esitellä innovaatioekosysteemiperustaisia toimintamalleja avoimemman ja osallistavamman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työkaluiksi sekä näin lisätä organisaatioiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöstä saatavia hyötyjä.

Ohjelma (pieniä sisällöllisiä muutoksia voi tulla):

9.00-9.10 Tervetulosanat ja johdatus aiheeseen

9.10-9.30 Innovaatioekosysteemit ja rahoitus (Päivi Myllykangas, Innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja, Pirkanmaan liitto)

9.30-10.15 Teoriaa innovaatioekosysteemeistä, Kampus sote -hankkeen tarinaa ja kokemuksia (Kampus sote esittelee)

10.15-10.25 Tauko

10.25-10.40 Innovaatioekosysteemin kehittäjän pullonkaulat ja työkalut (Kampus sote esittelee)

10.40-11.00 Innovaatioekosysteemien tulevaisuus (Kalle Nieminen, Johtava asiantuntija, Sitra)

11.00-11.30 Avoin keskustelu ja kiitokset

 

Milloin: 10.12.2020 klo 9.00-11.30

Missä: Tilaisuus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä. Linkki tapahtumaan lähetetään myöhemmin ilmoittautuneille.

Ilmoittaudu mukaan: Tästä ilmoittautumiseen
Ilmoittautuminen sulkeutuu 7.12.2020

 

*Tilaisuus järjestetään osana Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa -hanketta (Kampus sote, EAKR). Yhteistyössä Kestävät hyvinvointijärjestelmät -tutkimusohjelma (SA) kanssa.

 

Lisätietoja: riitta.kivimaki@tuni.fi