9.4.2019 Tutkimus ja tieto osaksi sote-palveluiden kehittämistä (Pirkanmaa)

Kuvituskuva


Aika
: 9.4.2019, klo 9-11.30

Paikka: PinniB Minerva aulabuffet

Korkeakouluhenkilökunnalle suunnatussa tilaisuudessa nostamme keskusteluun, miten tutkimusta ja tietoa voidaan kiinnittää osaksi sote-palvelujen kehittämistä. Tilaisuuden tulee avaamaan tutkimuksen vararehtori Juha Teperi. Keskustelussa etsimme näkökulmia sille, mikä on korkeakouluyhteisön rooli sote-kehittämisessä ja miten tätä roolia voitaisiin vahvistaa. Keskitymme erityisesti siihen, millaisilla tavoilla sote-kentässä toimivien tutkijoiden, yritysten, kolmannen ja julkisen sektorin ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta sote-palveluiden kehittämisessä voidaan lisätä ja miten korkeakoulujen tutkimusta ja osaamista voidaan tuoda osaksi sote-kehittämistä käytännön kokeilutoiminnan kautta:

  • Millainen rooli tutkimuksella on, voisi tai pitäisi olla osana sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä?
  • Miten tutkimustieto on tähän asti tuotu osaksi sote-alan kehittämistoimintaa ja miten tätä voitaisiin jatkossa kehittää?
  • Mitkä ovat tarkoituksenmukaisimpia tapoja tutkimukselle ja tutkijoille antaa syötteitä käytännön kehittämistyöhön?
  • Millaisia vuorovaikutuksen tapoja tai rakenteita tarvittaisiin, jotta tutkimustietoa voitaisiin viedä systemaattisemmin sote-kehittämisen käyttöön?

Työpajan tavoitteena on (1) kartoittaa keinoja ja väyliä tutkimustiedon kiinnittämiselle käytännön kehittämistyöhön ja (2) luoda muotoja tutkijoiden ja laajasti kentän toimijoiden vuorovaikutukselle ja yhteistyölle.

OHJELMA

9:00 – 9:15:  Tilaisuuden avaus

Juha Teperi, vararehtori, tutkimus

9:15 – 9:30:  Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sote-palveluissa

Nadja Nordling, projektikoordinaattori Kampus-sote -hanke

9:30 – 11.00 Tutkimuksen ja tiedon rooli sote-kehittämisessä

Yhteiskehittämistyöpaja: työpajan materiaalit

11.00 – 11.30 Yhteenveto ja miten jatketaan: kohti ratkaisuja