LANU3002 A2 Asiantuntijaksi kasvaminen 28.9.2023

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa tuottaa asiantuntijuusalueeseensa liittyvää koulutusmateriaalia ja välittää tietämystään sekä portfoliotyöskentelyllä reflektoida asiantuntijaksi kasvamistaan koulutuksen aikana.

Aika ja paikkaWebinaari: Torstai 28.9.2023 klo 14.00-17.00
KohderyhmäLasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksen opiskelijat
Tutkinnon osa ja opintokokokonaisuusA Lasten ja nuorten psykologia
Opintopisteet2 op
Suoritustapa30-45 minuutin pituinen luento ja 15 minuuttia keskustelua luennon aiheeseen sopivan seminaarin yhteydessä. Asiantuntijaluento voi painottua teoriaan, siinä voidaan esitellä omaa tutkimusta tai se voin olla tapauskuvaus, jossa on perehdytty myös tapaukseen liittyvään kirjallisuuteen. Portfoliotyöskentely aloitetaan ohjatusti opintojen alussa.
lmoittautumiset 27.8.2023 mennessäIlmoittautumislomake
OhjelmaTarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Vastuuhenkilö
Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilön puh. ja email

Katarina Alanko
Katri Tammelin -
029 450 3113
ktamme[at]utu.fi
LisätietojaSeminaari on tarkoitettu vain maksulliseen erikoispsykologikoulutukseen hyväkstyille opiskelijoille.