LANU3009 A9 Sosioemotionaalinen kehitys ja sen tukeminen 7.-8.9.2023

Tavoite ja sisältö: Opiskelija hallitsee ajantasaiset tiedot lapsen sosioemotionaalisesta kehityksestä varhaisvaiheista alkaen (esim. itsesäätely, tunnetaidot ja sosiaalinen kyvykkyys) sekä syventää tietämystään sosioemotionaalisen kehityksen arvioinnista ja tukemisesta. Lisäksi opiskelija kehittää valmiuksiaan varhaisen kehityksen ja vuorovaikutussuhteiden
arvioinnissa sekä tietojaan vaikuttavuudeltaan tehokkaista ja yleisimmin käytetyistä interventioista.

Aika ja paikkaTorstai 7.9.2023 klo 10.00-16.00 ja perjantai 8.9.2023 klo 9.00-15.00 Turun yliopisto, Publicum, Assistentinkatu 7, seminaarihuone sh209 - HUOM! pe 8.9. klo 9.00-12.00 Natura Granö XV
KohderyhmäLasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksen opiskelijat
Tutkinnon osa ja opintokokokonaisuusA Lasten ja nuorten psykologia
Opintopisteet5 op
SuoritustapaOsallistuminen kaksipäiväiseen seminaariin ja ennakko- ja/tai jälkitehtävän tekeminen.
lmoittautumiset 7.8.2023 mennessäIlmoittautumislomake
OhjelmaTarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Vastuuhenkilö
Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilön puh. ja email

Riikka Korja
Katri Tammelin -
029 450 3113
ktamme[at]utu.fi
Lisätietoja