Etiikasta ja lainsäädännöstä

Käytännön opetuksessa tai harjoittelussa olevalle opiskelijalle alan etiikkaan liittyvät kysymykset ovat hyvin keskeisiä. Eettisiin kysymyksiin on opinnoissa teoreettisesti ja ryhmissä pohtien perehdytty jo ennen työpaikoilla tapahtuvaa oppimisjaksoa. Käytännön asiakastyössä toimiminen tuo opiskelijalle etiikkaan liittyvät kysymykset usein uudella tavalla omakohtaisiksi ja haasteellisiksi pohdittaviksi. Myös ohjaajalta vaaditaan herkkyyttä käydä keskustelua opiskelijan kanssa alan eettisistä kysymyksistä.

Käytännön opetuksessa tai harjoittelussa olevaa opiskelijaa koskevat samat eettiset ohjeet kuin alan ammattilaisiakin.

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet (Talentia)
Kansainvälinen ammattiohjeistus (IFSW)

Sosiaalialalla ja julkisen sektorin toiminnassa lainsäädäntö ja laillisuus ovat tärkeitä. Laillisuus ei tarkoita samaa kuin eettisyys, mutta on kuitenkin monia lakeja, joita sosiaalityöntekijän on eettisesti ja oikeudenmukaisesti toimiakseen tunnettava. Niistä keskeisimpiä ovat: