Käytännön opetus

Sosiaalityön koulutukseen sisältyy kaksi työssä oppimisen jaksoa sosiaalityön työpaikassa. Ensimmäinen käytännön opetuksen jakso sisältyy kandidaatin tutkinnossa STY.206 Asiakastyön käytäntö- opintokokonaisuuteen (Käytäntö II) yhdeksän viikon mittaisena (12 op).

Tässä kerrotaan käytännöistä, kuten esimerkiksi käytännön opetuspaikkojen hausta, jakson aikana toteutettavista tehtävistä sekä arvioinnista. Nämä löydät yläpalkin plus-näppäimen takaa otsikoiden Ennen, Aikana ja Jälkeen alta.