Harjoittelu

Sosiaalityön koulutukseen sisältyy kaksi työssä oppimisen jaksoa sosiaalityön työpaikassa. Ensimmäinen käytännön opetus -jakso sisältyy kandidaatin tutkinnossa STY.206 Asiakastyön käytäntö- opintokokonaisuuteen (Käytäntö II) yhdeksän (9) työviikon mittaisena (12 op). Tämä tulee olla suoritettuna ennen toista maisteriopintoihin sijoittuvaa kokonaisuutta (STY.304 Harjoittelu 15 op) (Käytäntö III). Harjoittelu-opintojakso koostuu  kolme kuukautta kestävästä työssä oppimisen jaksosta (10 op) + analyysiseminaarista (15 t) + kirjalliset tehtävät  (5 op) . On tärkeää, että opiskelijalla on ennen työssä oppimisen jakson suorittamista suoritettuna kaikki edeltävät sosiaalityön aineopinnot ja oikeus jatkaa sosiaalityön syventävissä opinnoissa.

Harjoittelu-opintoJakson aikana opiskelija  syventää ja kehittää käytäntöön ja tutkimukseen perustuvaa sosiaalityön asiantuntijuuttaan.  Jakso tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden laajentaa ja syventää jo hankkimaansa ammatillista osaamista ja asiantuntijuuttaan erilaisissa sosiaalityön tehtävissä valintansa mukaan: asiakastyössä, hallinnossa, kehittämistyössä ja/tai tutkimuksessa.  Harjoittelun opintojakson osatehtävät on mielekästä integroida temaattisesti muiden opintojen suorittamiseen. Näin opiskelija pystyy opiskelujensa aikana halutessaan erikoistumaan johonkin sosiaalityön teemoista ja erityiskysymyksistä.