Tutkimustietoa

Tutkimus- ja selvitystietoa työharjoittelusta ja sen ohjauksesta:

Bigi, Hugo (2012). Journalism education between market dependence and social responsibility: An examination of trainee journalists. Bern, Stuttgart and Vienna: Haupt Verlag.

de Burgh, Hugo (2005). Making journalists: Diverse models, global issues.  New York: Routledge.

Franklin, Bob & Mensing, Donica (2011). Journalism education, training and employment. New York: Routledge.

Gravengaard, Gitte & Rimestad, Lene (2014). ”Socialising journalist trainees in the newsroom: On how to capture the intangible parts of the socialisation process.” Nordicom Review 35(Special Issue), 81–95.

Gravengaard, Gitte & Rimestad, Lene (2015). Journalist i praktik. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Gravengaard, Gitte & Rimestad, Lene (2016). ”Is this a good news story? Developing professional competence in the newsroom.” In: Hovden, Jan Fredrik, Nygren, Gunnar & Zilliacus-Tikkanen, Henrika (eds.) Becoming a journalist: Journalism education in the Nordic countries. Gothenburg: Nordicom, 289–306.

Jaakkola, Maarit (2019). ”The boundaries of belonging: Journalist interns’ workplace learning experiences across communities of practice.” Journalism Education 8(1), 28–40.

Laitinen-Väänänen, Sirpa (2008). The construction of supervision and physiotherapy expertise: A qualitative study of physiotherapy students’ learning sessions in clinical education. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Melakoski, Kaarina (2015). Toimitusharjoittelun historiaa – harjoitteluaika on lyhentynyt 1970-luvulta puolesta vuodesta neljään kuukauteen.

Rimestad, Lene & Gravengaard, Gitte (2016). ”Socialisation at the morning meeting: A study of how journalist interns are socialised to present ideas at morning meetings in the newsroom.” Journal of Applied Journalism & Media Studies 5(2), 199–218.

Vesterinen, Marja-Liisa (2002). Ammatillinen harjoittelu osana asiantuntijuuden kehittymistä ammattikorkeakoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Virolainen, Maarit (2014). Toward connectivity: Internships of Finnish universities of applied sciences. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Väisänen, Pertti & Atjonen, Päivi (toim.) (2005). Kohtaamisia ja kasvunpaikkoja opetusharjoittelussa: vuoropuhelua ohjauksen kehittämisestä. Joensuu: Joensuun yliopistopaino.