Harjoittelutuen laskuttaminen

Toimitus laskuttaa toimittaja- ja lehtikuvaajaharjoittelun ohjauksesta maksettavan tuen viestintätieteiden tiedekunnalta kahden kuukauden kuluessa harjoittelujakson päätyttyä. Jos harjoittelujakso päättyy elokuussa, laskutus on siten hoidettava viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Tuki laskutetaan verkkolaskulla. Laskun yhteyteen ei tarvitse enää liittää kopiota toimituksen ja yksikön välisestä harjoittelusopimuksesta.

Katso laskutusohjeet tästä.

Lasku lähetetään ITC-tiedekunnan ostolaskut-osastolle, itc-ostolaskut@tuni.fi. Osasto neuvoo tarvittaessa kaikissa laskutuskysymyksissä.

Tietoja laskutuksesta saa myös yliopiston yhteystietosivulta (skrollaa alas ja klikkaa auki ”Yliopiston laskutustiedot”).