Harjoittelijavalinta

Harjoittelujärjestelmässä on tavoitteena, että jokaisella toimittajakoulutuksen opiskelijalla on harjoittelupaikka helmikuun loppuun mennessä. Harjoitteluneuvoja lähettää hakemukset keskitetysti toimituksiin. Toimitusten tulee tehdä valintansa pääsääntöisesti helmikuun loppuun mennessä.

Kun opiskelija on saanut tiedon valinnastaan, hän on velvoitettu ilmoittamaan valinnastaan itse kaikkiin niihin paikkoihin, joihin hän on hakenut.

Kun toimitus on tehnyt valinnan ja valittu on informoinut asiasta harjoittelukoordinaattoria, tämä lähettää toimitukseen harjoittelusopimuksen allekirjoitettavaksi.