Harjoitteluraportti

Harjoittelun jälkeen opiskelija kirjoittaa harjoittelujakson kokemuksia erittelevän raportin. Raportti koostuu oman työn ja oppimisen arviointiin keskittyvästä esseestä sekä toimituksessa tehtävästä teemahaastattelusta.

Teemahaastattelun aihe vaihtuu vuosittain. Teemahaastattelun aiheena vuonna 2022 on hyvä (kuva)journalismi. Aikaisempia teemahaastattelujen aiheita ovat olleet esimerkiksi hyvän journalistisen työn tekeminen ja työtyytyväisyys (2013–2015), toimittajan ja lehtikuvaajan työn muutos (2009–2012), harjoittelijoiden ohjaus (2008), toimitusten tiedonhankinta ja lähdekäytännöt (2007) sekä uutis- ja julkaisukriteerit (2005–2006).

Kesällä 2022 harjoittelussa olleet jättävät harjoitteluraportit Moodleen viimeistään 30.9.2022. Harjoittelun syyskaudella tai muuna ajankohtana suorittaneet palauttavat harjoitteluraportin kuukauden kuluessa harjoittelujakson päättymisestä. Harjoitteluraportti tulee aina palauttaa Moodleen (ei sähköpostitse) arkistointisyistä.

Harjoitteluraportin kirjoitusohjeet on julkaistu harjoittelun Moodle-alueella. harjoitteluraportin kirjoitusohjeet sisältävät ohjeet esseen kirjoittamiseen ja teemahaastattelun laatimiseen. Ohjeissa on myös teemahaastattelun kysymysrunko, jonka voi tulostaa erikseen haastattelua varten.