Harjoitteluraportti

Harjoittelun jälkeen opiskelija kirjoittaa harjoittelujakson kokemuksia erittelevän raportin. Raportti koostuu oman työn ja oppimisen arviointiin keskittyvästä esseestä sekä toimituksessa tehtävästä teemahaastattelusta.

Teemahaastattelun aihe vaihtuu vuosittain. Teemahaastattelun aiheena vuonna 2020 on toimitustyön muutos ja toimitusten muutosvalmius, erityisesti koronakriisin aikana. Aikaisempia teemahaastattelujen aiheita ovat olleet hyvän journalistisen työn tekeminen ja työtyytyväisyys (2013–2015), toimittajan ja lehtikuvaajan työn muutos (2009–2012), harjoittelijoiden ohjaus (2008), toimitusten tiedonhankinta ja lähdekäytännöt (2007) sekä uutis- ja julkaisukriteerit (2005–2006).

Lataa harjoitteluraportin kirjoitusohjeet itsellesi tästä:

Harjoitteluraportin kirjoitusohjeet, kesä 2020

Kesällä 2020 harjoittelussa olleet jättävät harjoitteluraportit Moodleen viimeistään 30.9.2020. Harjoittelun syyskaudella tai muuna ajankohtana suorittaneet palauttavat harjoitteluraportin kuukauden kuluessa harjoittelujakson päättymisestä. Harjoitteluraportti tulee aina palauttaa Moodleen (ei sähköpostitse) arkistointisyistä.

Yllä olevat harjoitteluraportin kirjoitusohjeet sisältävät ohjeet esseen kirjoittamiseen ja teemahaastattelun laatimiseen. Ohjeissa on myös teemahaastattelun kysymysrunko, jonka voi tulostaa erikseen haastattelua varten.