Harjoitteluraportti

Harjoittelun jälkeen opiskelija kirjoittaa harjoittelujakson kokemuksia erittelevän raportin eli oman työn ja oppimisen arviointiin keskittyvän esseen. Harjoitteluraportin kirjoitusohjeet on julkaistu harjoittelun Moodle-alueella.

Vuonna 2024 harjoittelunsa suorittavat jättävät harjoitteluraportit Moodleen viimeistään 30.9.2024. Harjoittelun syyslukukaudella tai muuna ajankohtana suorittaneet palauttavat harjoitteluraportin kuukauden kuluessa harjoittelujakson päättymisestä. Harjoitteluraportti tulee aina palauttaa Moodleen (ei sähköpostitse) arkistointisyistä.