OHJEITA TOIMITUKSELLE

Tampereen yliopiston journalistiikan opiskelijoita voi saada tuettuun ja palkalliseen työharjoitteluun. Harjoittelijan työtehtävien on oltava journalistisia. Harjoittelun kesto on noin neljä kuukautta, ja työnantajalle maksetaan tukea 1365 euroa neljän kuukauden jaksosta (jos jakso on lyhyempi, tuki on vastaavasti pienempi). Opiskelija saa harjoittelusta opintosuorituksen.

Harjoittelutukea työnharjoitteluunsa voivat saada vain ne opiskelijat, joilla harjoittelu on opinnoissa pakollisena. Viestinnän monitieteiseen kandidaattiohjelmaan kuuluvassa journalistiikan opintosuunnassa harjoittelu suoritetaan osana pakollista opintojaksoa VIM.JO.250 Journalismi ammattina (10 op). Journalistiikan maisteriopinnoissa tai Visuaalisen journalismin maisteriohjelmassa toimitusharjoittelu on määritelty osalle opiskelijoista niin sanotuksi täydentäväksi opinnoksi (VIM.JO.250, 5 op). Tässäkin tapauksessa opintojakso on pakollinen, ja opiskelija on oikeutettu harjoittelutukeen.

Tämä sivusto liittyy journalistiikan opiskelijoiden (ml. kuvajournalistit) tuettuun palkalliseen harjoitteluun. Tampereen yliopiston journalistiopiskelijoita on mahdollista saada tuettuun harjoitteluun kahdella tavalla: Ensinnäkin yliopiston toimittajakoulutus hankkii vuosittain tietyn määrän tuettuja harjoittelupaikkoja, joihin opiskelijat pyrkivät yliopiston koordinoiman järjestelmän kautta. Toiseksi opiskelija voi hankkia itsenäisesti harjoittelupaikan, jolloin työnantaja ja yliopisto neuvottelevat harjoittelutuesta vasta rekrytoinnin jälkeen. Molemmissa tapauksissa harjoittelutyönantaja sitoutuu ohjaamaan harjoittelijan työtä.

Harjoittelupaikkoja hakee vuosittain noin 40 opiskelijaa. Toimitusharjoittelusta vastaavat toimitusharjoittelun koordinaattorit. Harjoittelujärjestelmän koordinoiman toimitusharjoittelun tarkoituksena on tarjota opiskelijalle ensimmäinen kosketus työelämään. Harjoittelu ei ole sijaisuus. Lue tästä tarkemmin, miten journalistiikan oppiaineen harjoittelujärjestelmä toimii.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *