Harjoittelu opinto-oppaassa

Toimitusharjoittelu on osa opintojaksoa VIM.JO.250 Journalismi ammattina. Opintojakso kuuluu viestinnän monitieteiseen kandidaattiohjelmassa journalistiikan aineopintoihin.

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: Journalistiikan opintosuunnan opiskelijat suorittavat toimitusharjoittelun ja luennot. Harjoittelu suoritetaan joko ennen luentoja tai luentojen kanssa samanaikaisesti. Opintojakson vapaasti valittavina opintoina suorittaville on toimitusharjoittelun sijaan suoritusmuotona kirjatentti. Ennen harjoittelupaikkoihin hakemista, opiskelijat saavat tukea työhakemusten ja portfolion tekoon. Toimitusharjoittelussa opiskelija tekee journalistista työtä osana toimitusta ja sen tuotantorakenteita. Toimittaja- ja kuvaajaharjoittelu kattaa neljän kuukauden (huom! muuttumassa, 16 viikkoa) työskentelyn journalistisissa tehtävissä sanoma- tai aikakauslehdessä, radiossa, televisiossa tai uutistoimistossa ja siitä raportoinnin ohjeiden mukaisesti. Tarkemmin toimitusharjoittelun sisällöstä ja käytännöistä on kerrottu osoitteessa: http://toimitusharjoittelu.fi

Luennoilla analysoidaan tutkimuksen, ammatillisen keskustelun sekä opiskelijoiden omien kokemusten pohjalta journalistisen työn, journalistisen kulttuurin ja journalistien identiteetin muutoksia sekä pohditaan ammattikäytäntöjen tulevaisuuden kehityssuuntia. Journalismin iltapäivä -luentosarjasta vastaa journalistiikan työelämäprofessori. Edellisten vuosien luentoja on koottu osoitteeseen: https://soundcloud.com/radio_moreeni/
sets/journalismin-iltapaeivae

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on oppinut työskentelemään osana journalistista työyhteisöä, omaksunut journalistisessa työssä ja työyhteisössä toimimisen käytäntöjä sekä kehittänyt journalistisia taitojaan työyhteisön opastamana. Hän hahmottaa, miten journalistista työtä käytännössä tehdään ja organisoidaan. Hän osaa eritellä ammattikäytäntöjen ja laajemminkin journalismin muutosta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija ymmärtää journalistisen työhakemuksen tekemisen käytäntöjä ja osaa kertoa omasta osaamisestaan työnantajalle.