Harjoittelu opinto-oppaassa

Toimitusharjoittelu (JOAA08) kuuluu viestinnän monitieteiseen kandidaattiohjelmassa journalistiikan aineopintoihin.

Sisältö

Opiskelija tekee journalistista työtä osana toimitusta ja sen tuotantorakenteita. Toimittaja- ja lehtikuvaajaharjoittelu kattaa neljän kuukauden työskentelyn journalistisissa tehtävissä sanoma- tai aikakauslehdessä, radiossa, televisiossa tai uutis- tai viestintätoimistossa ja siitä raportoinnin ohjeiden mukaisesti. Opintojakson voi suorittaa joko kokonaan tai osittain myös AHOT-menettelyllä eli aiemmin hankitulla vastaavalla työkokemuksella ja työstä raportoimalla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on oppinut työskentelemään osana journalistista työyhteisöä, omaksunut journalistisessa työssä ja työyhteisössä toimimisen käytäntöjä sekä kehittänyt journalistisia taitojaan työyhteisön opastamana. Hän hahmottaa omakohtaisen kokemuksen kautta, miten journalistista työtä käytännössä tehdään ja organisoidaan. Opiskelijalle kehittyy perusvalmiudet pohtia toimitusharjoittelun ja ylipäänsä journalistisen työn kehittämistä.