Harjoittelusopimus

Toimitukset saavat korvaukseksi harjoitteluohjauksen järjestämisestä 16 viikon ajalle yhteensä 1 800 euroa. Sopimuksessa toimitus sitoutuu maksamaan harjoittelijalle alan työehtosopimuksen mukaista harjoittelijan palkkaa. Vuonna 2023 vähimmäispalkka kolmen kuukauden pituisesta harjoittelusta on 1890 euroa kuukaudessa ja neljäntenä kuukautena 2020 euroa. Joissain toimituksissa noudatetaan niin sanottua 1+3-mallia, jossa ensimmäinen kuukausi on perehdytyskuukautena palkaton.

Toimituksen edustaja ja tiedekunnan dekaani allekirjoittavat harjoittelusopimuksen, kun toimitus on valinnut harjoittelijan tai harjoittelijat. Harjoittelusopimus solmitaan ennen harjoittelukauden alkua. Sopimusteksti on räätälöity erityisesti toimitusharjoitteluun. Journalistiikan harjoittelukoordinaattori lähettää esitäytetyn sopimuslomakkeen toimituksen harjoitteluyhteyshenkilölle helmi-maaliskuussa tai ennen harjoittelun sovittua alkamisajankohtaa.

Toimitus allekirjoittaa työsopimuksen harjoittelijan kanssa kummankin yhdessä sopimana aikana ennen työjakson alkamista. Työsopimus on harjoittelijan ja toimituksen välinen asia.

Toimitus tai työnantaja laskuttaa harjoitteluohjauksen järjestämisestä yliopistoa harjoittelujakson jälkeen, viimeistään kahden kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä. Harjoittelutuen laskutusohjeet ja tarkemmat tiedot tuen laskuttamisesta ovat sivulla Harjoittelutuen laskuttaminen.