Hakemus toimitukseen

Toimitukset valitsevat harjoittelijansa hakemusten perusteella. Harjoittelujärjestelmään hyväksytyt opiskelijat laativat hakemuksia toimitusten asettamien hakuaikataulujen mukaisesti. Ensimmäiset hakemukset jätetään harjoitteluneuvojalle tammikuun alussa. Harjoitteluneuvoja lähettää hakemukset eteenpäin keskitetysti, ellei toisin ilmoiteta.

Hakemukset sisältävät hakemuskirjeen liitteineen (ansioluettelo, työtodistukset) ja enintään viisi juttunäytettä. Hakemuskirje on muodoltaan työhakemuksen kaltainen. Hakemuskirjeen laatimiseen on olemassa erilaisia valmiita malleja.

Kaikki harjoittelujärjestelmään hyväksytyt opiskelijat saavat hakuprosessiin yksityiskohtaisen perehdytyksen.