📆 Aktiiviset tentit

Opiskelija

  • Kirjaudu TUNI EXAMiin
  • Valitse valikosta Tentit
  • Voit hakea tenttejä opintojakson koodin, tentin nimen tai tentaattorin nimen mukaan

Tentaattori