⚠️ Käyttökatkot

status.tuni.fi

Tampereen korkeakouluyhteisön IT-järjestelmien käyttökatkoista ja häiriöistä tiedotetaan status.tuni.fi -sivulla.

Myös TUNI EXAM -järjestelmän käyttökatkot julkaistaan Status-sivulla. Intrassa tiedotetaan mahdollisista kriittisistä häiriötilanteista.