❔ Opettajan ohjeet

Kirjaudu
Ohjeet
Tuki
Ohjelmistot ja lisävarusteet
Tee testitentti
Tenttivierailu
Yhteistentti

Sähköinen näyttö tarkoittaa tietokoneella suoritettavaa näyttöä (tentti, kypsyysnäyte, viikkokoe yms.), joka suoritetaan valvotussa tenttitilassa. Sähköisen näytön tilassa opiskelija voi suorittaa haluamanaan ajankohtana, sähköisesti tietokoneella näytön, jonka opettaja on etukäteen käynyt tallentamassa järjestelmään.

Kirjaudu​​

Kirjaudu EXAMiin Tuni-tunnuksellasi: https://exam.tuni.fi (älä käytä vanhaa Internet Explorer -selainta)

Kaikki käyttäjät kirjautuvat HAKA-kirjautumisen kautta:
Tampereen korkeakouluyhteisön käyttäjä: valitse organisaatioksi ”Tampereen korkeakoulut” (Tampere Universities)

Uusille henkilökunnan käyttäjille annetaan automaattisesti opiskelijan ja tentaattorin käyttäjäroolit ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Ohjeet

Sähköisen tenttimisen prosessi

TUNI EXAM -pikaopas

EXAM-tentin kytkeminen toteutukseen, TAU

Arviointitietojen kirjaus Sisu-opintotietojärjestelmään, TAU

EXAM-järjestelmän käyttöohjeet opettajalle (Eduuni-wiki)

EXAM-webinaarit, koulutukset ja infotilaisuudet

Tuki

exam@tuni.fi

Ohjelmistot ja lisävarusteet

EXAM-koneilla käytettävissä olevat ohjelmistot ja lisävarusteet

Tee testitentti

EXAMin käyttöä voi harjoitella luomalla uuden tentin ja lisäämällä tenttiin kysymyksiä. Tentin voi kiinnittää mihin tahansa opintojaksoon. Erityisiä testiopintojaksojen koodeja ovat TES-1 ja TES-2. Tentti ei näy kenellekään, jos et julkaise tenttiä.

Myös opettaja voi tutustua EXAMiin opiskelijan näkökulmasta ja käydä tekemässä testitentin. Jos sinulla ei ole opiskelijan oikeuksia EXAMiin, ota  yhteyttä EXAM-tukeen (exam@tuni.fi)

Tenttivierailu

Tenttivierailu tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa oman korkeakoulun opintojakson tentin jonkun toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa. Lue lisää tenttivierailusta.

Yhteistentti

Yhteistentillä tarkoitetaan tenttiä, jossa joko tentaattoreita tai opiskelijoita osallistuu tentin tekoon tai suorittamiseen useammasta EXAM-korkeakoulusta oman organisaation EXAM- järjestelmän kautta Yhteiskäyttöisyyttä hyödyntäen. Lue lisää yhteistentistä.