❔ Omakonetentin ohjeet

PILOTTIKÄYTTÖ ON PÄÄTTYNYT (1.6.2022 – 31.12.2022).
Kiitos kaikille osallistuneille! Seuraavaksi korjataan pilotissa löytyneet bugit ja sen jälkeen tiedotetaan tarkemmin jatkosta.

Mikä ja miksi omakonetentti?
Ohjeet
Omakonetentin käyttötapaukset
1) Rajoitettu salitentti
2) Avoin salitentti
3) Avoin etätentti
Vertailuna: Normaali EXAM-tentti

Mikä ja miksi omakonetentti?

Mikä?

 • Omakonetentti salissa/luokassa: Salissa/luokassa opiskelijan omalla koneella tai tietokoneluokassa tietokoneluokan koneella samanaikaisesti tehtävä tentti. Salitentti voi olla luonteeltaan rajoitettu (kuin paperitentti) tai avoin (käytössä netti ja oman koneen ohjelmistot).
 • Omakonetentti etänä: Valvomaton avoin etätentti tehdään millä tahansa koneella paikasta riippumattomasti samanaikaisesti.

Miksi?

 • EXAM-järjestelmän käyttäminen on entuudestaan tuttua opettajille ja opiskelijoille.
 • Kaikki normaalin EXAM-tentin ominaisuudet käytettävissä: mm. kaikki kysymystyypit, automaattinen tallennus tentin aikana ja tentin automaattinen palauttaminen tenttiajan päättyessä.
 • Tietylle samanaikaiselle osallistujamäärälle luotettavasti mitoitettu järjestelmä: pilotin 1. vaiheessa 100 samanaikaista tenttijää, myöhemmin tavoitteena 500 samanaikaista tenttijää.
 • Ratkaisu tarpeeseen järjestää tentti kaikille samanaikaisesti, esim. olemassa vain yhdet tenttikysymykset.
 • Ratkaisu muihin erikoistarpeisiin, jotka eivät ole mahdollisia normaalissa EXAM-tentissä, esim. tarvitaan jotain seuraavista: kynä & paperi, harvinaiset ohjelmistot, nettipalvelut, oheismateriaalit, laskimet, muut apuvälineet.

Ohjeet

Omakonetentin ohjeet opettajalle.

Omakonetentin ohjeet opiskelijalle.

Omakonetentin käyttötapaukset

1) Rajoitettu salitentti

Sähköinen vastine salissa/luokassa tehtävälle paperitentille, joka paperin ja kynän sijaan tehdään tietokoneella.

 • Tentin tyyppi EXAMissa:
  Omakone-rajoitettu.
 • Tentin suoritusaika:
  Suoritetaan samanaikaisesti, tentaattori määrittelee ajankohdan.
 • Tentin paikka:
  Kampuksella salissa/luokassa opiskelijan omalla tietokoneella tai tietokoneluokassa tietokoneluokan koneella.
 • Tentin valvonta:
  Kyllä, tarvitaan. Järjestettävä paperitenttitilaisuutta vastaava valvonta. Tentti suoritetaan Safe Exam Browser -nettiselaimella, joka estää netin ja muiden koneella olevien ohjelmistojen käyttämisen.
 • Internet, ohjelmistot ja liitetiedostot:
  Ei. Tentti suoritetaan Safe Exam Browser -nettiselaimella kokoruudun tilassa. HUOM! tentissä ei voi käyttää lainkaan liitetiedostoja, koska mitään ohjelmistoja ei voi käyttää, joilla liitetiedostot voisi avata.
 • Lisätiedot:
  Fyysinen oheismateriaali tai apuvälineet ovat mahdollisia, esim. paperi ja kynä tai laskimet. Tietokoneluokka on helppo toteutusvaihtoehto, jos osallistujien määrä ei ole suuri. Jos tentti järjestetään salissa, osallistujien pitää etukäteen asentaa omalle tietokoneelleen Safe Exam Browser -nettiselain.

2) Avoin salitentti

Soveltava tentti, jossa on erikoistarpeita, jonka vuoksi normaali EXAM-tentti ei onnistu. Esimerkiksi tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole EXAM-tiloissa, paljon digitaalista oheismateriaalia tai tarvitaan nettipalveluita (sanakirjat, Finlex jne.)

 • Tenttimistapa EXAMissa:
  Omakone-avoin.
 • Tentin suoritusaika:
  Suoritetaan samanaikaisesti, tentaattori määrittelee ajankohdan.
 • Tentin paikka:
  Kampuksella salissa/luokassa opiskelijan omalla tietokoneella tai tietokoneluokassa tietokoneluokan koneella.
 • Tentin valvonta:
  Kyllä/ei, riippuu käyttötapauksesta. Järjestettävä tentin tarpeita vastaava valvonta.
 • Internet, ohjelmistot ja liitetiedostot:
  Kyllä, vapaasti käytettävissä netti ja kaikki koneella olevat ohjelmistot ja muut materiaalit. Teknisesti näiden hyödyntämistä ei voi avoimessa omakonetentissä rajoittaa, joten jos rajoittamista tarvitaan, pitää järjestää tarpeita vastaava tentin valvonta.
 • Lisätiedot:
  Kaikki fyysinen ja digitaalinen oheismateriaali ja apuvälineet ovat mahdollisia. Tietokoneluokka on helppo toteutusvaihtoehto, jos osallistujien määrä ei ole suuri.

3) Avoin etätentti

Missä tahansa paikasta riippumattomasti suoritettava valvomaton etätentti. 

 • Tenttimistapa EXAMissa:
  Omakone-avoin.
 • Tentin suoritusaika:
  Suoritetaan samanaikaisesti, tentaattori määrittelee ajankohdan.
 • Tentin paikka:
  Etänä, missä tahansa tietokoneella, jossa on nettiyhteys.
 • Tentin valvonta:
  Ei.
 • Internet, ohjelmistot ja liitetiedostot:
  Kyllä, vapaasti käytettävissä netti ja kaikki koneella olevat ohjelmistot ja muut materiaalit.
 • Lisätiedot:
  Miksi etätentin valvonta ei ole mahdollista?

Vertailuna: Normaali EXAM-tentti

Normaali EXAM-tentti on valvotussa EXAM-tilassa suoritettava ”akvaariotentti”. Ensisijaisesti suositeltavin vaihtoehto myös jatkossa! Yleensä helpoin vaihtoehto tentaattorille ja joustavin vaihtoehto opiskelijoille.

 • Tenttimistapa EXAMissa:
  EXAM-tenttitila
 • Tentin suoritusaika:
  Suoritetaan eri aikaan, tentaattori määrittelee tenttiperiodin ja osallistujat varaavat oman tenttiajan.
 • Tentin paikka:
  EXAM-tilassa kampuksella.
 • Tentin valvonta:
  Kyllä, automaattinen kulunvalvonta ja videovalvonta sekä pistotarkastuksia.
 • Internet, ohjelmistot ja liitetiedostot:
  Rajoitetusti. Ei nettiä, mutta EXAM-koneilla rajoitettu ohjelmistovalikoima ja liitetiedostoja voi käyttää.