❔ Opiskelijan ohjeet

Sähköinen tentti

Sähköinen tentti tarkoittaa tietokoneella tai mobiililaitteella suoritettavaa tenttiä, jolla pyritään todentamaan opiskelijan osaaminen. Opettaja luo sähköisen tentin etukäteen valitsemaansa järjestelmään, ja määrittää sille tarkan ajankohdan tai tietyn aikavälin, jonka aikana tentti tulee suorittaa. Lisäksi opettaja määrittää, suoritetaanko sähköinen tentti valvotussa tilassa tai onko se mahdollista suorittaa paikasta riippumattomana.

Tampereen korkeakouluyhteisössä sähköisiä tenttejä järjestetään pääsääntöisesti TUNI EXAM -järjestelmän avulla. Sen lisäksi sähköisiä tenttejä voidaan järjestää esimerkiksi TUNI Moodle -oppimisympäristössä tai O365 Forms -työkalulla. Moodle- ja Forms-tentit ovat tyypillesti verkkotenttejä, jotka suoritetaan omalla tietokoneella ajasta ja paikasta riippumatta.

TUNI EXAM

TUNI EXAM on Tampereen korkeakouluyhteisön sähköinen tenttipalvelu, jonka avulla toteutetaan sähköisiä tenttejä. Se mahdollistaa joustavan sähköisten tenttien suorittamisen, joka tarkoittaa, että opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana valitsemassaan EXAM-tilassa.

Opettaja luo tentin etukäteen EXAM-järjestelmään ja määrittää sille tenttiperiodin. Kun tentti on julkaistu, opiskelija varaa itselleen tenttiajan EXAM-järjestelmästä. EXAM-tenttejä suoritetaan keskitetysti valvotuissa tenttitiloissa opettajan määrittämän tenttiperiodin puitteissa.

Kirjautuminen

  1. Avaa selain, ja kirjoita selaimen osoitekenttään exam.tuni.fi. Paina Enter-näppäintä. Älä käytä Internet Explorer -selainta.
  2. Paina Kirjaudu-painiketta.
  3. Valitse kotiorganisaatioksi Tampereen korkeakoulut, ja paina Valitse-painiketta.
  4. Kirjaudu EXAM-järjestelmään TUNI-tunnuksella.

Jos törmäät kirjautumisessa ongelmaan, tutustu seuraaviin ohjeisiin: Kirjautumisongelmien ratkaiseminen | TUNI EXAM | Tampereen korkeakouluyhteisö.

EXAM-tilat

Sähköisiä EXAM-tenttejä suoritetaan kampuksilla sijaitsevissa sähköisissä tenttitiloissa, joissa on keskitetty kameravalvonta.

Tampereen yliopistolla on EXAM-tiloja Hervannan kampuksella, Kaupin kampuksella ja Keskustakampuksella. Lisäksi yliopistolla on EXAM-tila Porin yliopistokeskuksessa ja Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Tampereen ammattikorkeakoulun EXAM-tilat sijaistevat TAMK Pääkampuksella.

Lisätietoa EXAM-tiloista ja mahdolliset tilakohtaiset ohjeet löydät seuraavalta sivulta: 🏛️ Tilat | TUNI EXAM | Tampereen korkeakouluyhteisö.

Kulkuoikeudet

EXAM-tiloihin kuljetaan henkilökohtaisella kulkukortilla, joka on tyypillisesti opiskelijakortti. Jos sinulla ei ole opiskelijakorttia, voit hankkia erillisen kulkukortin. Poikkeuksena on EXAM-tila, joka sijaitsee Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Siellä käytössä on kulkukortin sijasta mobiilitunniste.

Huolehdithan ajoissa ennen suoritusta, että kulkuoikeutesi ovat kunnossa.

TAU: Jos kulkukorttisi on unohtunut kotiin, voit siirtää tenttivarausta tai käydä kampuksen infopisteellä sen aukioloaikana noutamassa väliaikaisen kulkukortin. Kulkukorttiin liittyen voit asioida Hervannan kampuksen infopisteillä, Kaupin kampuksen Arvo-rakennuksen infopisteellä tai Keskustakampuksen Päätalon tai PinniB-rakennuksen infopisteellä.

TAMK: Mikäli sinulla ei ole käytettävissään toimivaa henkilökohtaista kulkukorttia, tulee sinun hankkia väliaikainen kulkukortti infopisteestä sen aukioloaikana

Tarkemmat ohjeet löydät seuaavalta sivulta: Opiskelijan kulkuoikeudet kampuksilla (tuni.fi).

Käyttösäännöt

EXAM-tilojen käyttösäännöt ovat voimassa siitä hetkestä alkaen, kun saavut tilaan. Tenttitilassa on valvontakamerat, joiden avulla valvotaan sähköisiä tenttejä ja tenttitilan käyttösääntöjen noudattamista.

Lue EXAM-tilojen käyttösäännöt huolellisesti seuraavalta sivulta: EXAM-tilojen käyttösäännöt | TUNI EXAM | Tampereen korkeakouluyhteisö.

Ohjelmistot ja lisävarusteet

EXAM-tilojen tenttikoneet ovat Windows 10 -koneita, joissa on rajattu ohjelmistovalikoima. Vapaata pääsyä nettiin ei ole. Tietyistä tiloista löydät myös lisävarusteita, kuten kuulokkeet, touch screen -kosketusnäyttö, Wacom-piirtonäyttö ja korkeussäädettävä pöytä.​

Seuraavalta sivulta löydät listan tenttikoneilla käytössä olevista ohjelmistoista sekä tietoa tenttikoneiden ja mahdollisten lisävarusteiden käytöstä: Ohjelmistot ja lisävarusteet | TUNI EXAM | Tampereen korkeakouluyhteisö.

Tenttivierailu

EXAM-tenttivierailu tarkoittaa, että voit suorittaa oman korkeakoulusi EXAM-tentin toisen korkeakoulun sähköisessä tenttitilassa.​ Tenttivierailu on mahdollista yli 20 eri paikkakunnalla Suomessa.

Tenttivierailun ohjeet löydät seuraavalta sivulta: ❔ Tenttivierailun ohjeet | TUNI EXAM | Tampereen korkeakouluyhteisö.

EXAM-tenttien valvonta

Sähköisten tenttien valvonnassa käytetään reaaliaikaista ja tallentavaa ääni- ja kameravalvontaa, kulunseurantaa ja satunnaisia tarkastuskierroksia tenttitiloissa. Näiden tietoja voidaan yhdistää suorituksen tekijän henkilöllisyyden varmentamiseksi ja suoritustilanteessa tapahtuneiden häiriötilanteiden tai mahdollisten vilppitilanteiden selvittämiseksi.

Opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä sitä pyydettäessä suorituksen aikana tai sen jälkeen. Mikäli opiskelijalla ei ole mukanaan asianmukaista henkilöllisyystodistusta, otetaan opiskelijasta valokuva tai nimikirjoitusnäyte. Suoritusta ei lopullisesti arvioida ennen kuin opiskelija on todentanut henkilöllisyytensä tenttitilan valvonnasta vastaavalle taholle.

Rikkomukset ja häiriötilanteet

Tenttisuoritus hylätään, mikäli opiskelija toimii vilpillisesti. Suoritus hylätään myös, jos opiskelija poistuu tilasta ja palaa takaisin kesken suorituksen. Järjestyshäiriöissä opiskelija voidaan poistaa tilasta.

Mikäli opiskelijan todetaan rikkoneen sähköisen tenttimisen ohjeita tai EXAM-tilojen käyttösääntöjä, mutta vilppiä ei epäillä, lähetetään opiskelijalle sähköpostitse huomautus.

Mikäli suoritus keskeytyy tai estyy teknisen vian, tilassa tapahtuvan häiritsemisen, palohälytyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi, opiskelijan tulee tehdä asiasta jälkikäteen ilmoitus. Opiskelija voi pyytää keskeytyneen tentin uusimista tai palauttaa ennen keskeytymistä tallentuneet vastaukset tarkastettavaksi, jolloin suorituksen tarkastava opettaja saa tiedon tilanteesta ja voi ottaa keskeytymisen huomioon arvioinnissa. Opiskelija saa mahdollisuuden suorittaa tentin uudelleen, mikäli ilmoitus todetaan aiheelliseksi.

Tenttiajan varaus

EXAM-tenttiin varataan suoritusaika TUNI EXAM -järjestelmässä. Varmista, että olet ilmoittautunut toteutukselle Sisussa (TAU) tai Pepissä (TAMK) ennen tenttiajan varaamista.

TUNI EXAM -järjestelmän varauskalenteri näyttää varattavissa olevat ajat riippuen tilan aukioloajoista, opettajan määrittämästä tenttiperiodista, tilan varaustilanteesta, opiskelijan muista omista varauksista sekä opettajan tai opiskelijan valitsemista lisävarusteista (tietokoneen erityisohjelmistot, korkeussäädettävä pöytä jne.). Tenttiin on mahdollista tehdä varaus aikaisintaan 30 päivää aikaisemmin.

Tarkemmat ohjeet tenttiajan varaamiseen ja varauksen muokkaamiseen löydät seuraavalta sivulta: TUNI EXAM Opiskelijan pikaopas | TUNI EXAM | Tampereen korkeakouluyhteisö.

Tentin suorittaminen

EXAM-tenttejä suoritetaan kampuksilla sijaitsevissa sähköisissä tenttitiloissa, joissa on keskitetty kameravalvonta. Tenttisuorituksen aikana on noudatettava EXAM-tilojen käyttösääntöjä.

Voit aloittaa tenttisuorituksen varauksesi aikana. Suoritukseen käytettävissä oleva aika alkaa kulua varatun ajan alusta alkaen, ja jäljellä olevaa aikaa on mahdollista seurata EXAMista. Jätä päällysvaatteesi ja tavarasi tentin ajaksi säilytyslokeroon. Tarkista tarvittaessa TUNI-tunnuksesi ja tenttipaikkasi numero ennen tilaan menoa.

EXAM-tilaan kuljetaan henkilökohtaisella kulkukortilla, joka on tyypillisesti opiskelijakortti. Huolehdi ajoissa ennen tenttipäivää, että kulkuoikeutesi ovat kunnossa. Seuraavaksi etsi tilasta varausvahvistuksessa sinulle osoitettu tenttipaikka, ja kirjaudu tenttikoneen työpöydälle painamalla Enter-näppäintä. Huom. Tietokoneelle ei kirjauduta TUNI-tunnuksilla.

Avaa EXAM-järjestelmä työpöydän pikakuvakkeesta, ja kirjaudu EXAMiin TUNI-tunnuksella. Kirjautuminen ei vaadi kaksivaiheista tunnistautumista, koska tilaan ei saa viedä puhelinta. Huomioithan lisäksi, että salasanojen hallintaohjelmien käyttö ei tenttitilassa ole mahdollista.

Suorita tentti opettajan ohjeiden mukaisesti. EXAM-järjestelmä tallentaa automaattisesti säännöllisin väliajoin järjestelmään kirjoitetut ja sinne liitteinä ladatut vastaukset. Tarkista vastauksesi ja mahdolliset liitteet ennen tenttisuorituksen päättämistä. Huomioithan, että tiedostot, joita ei ole liitetty EXAMiin tenttivastauksien liitteiksi, eivät palaudu tentaattorin arvioitavaksi.

Suoritus päättyy, kun olet keskeyttänyt suorituksen, palauttanut suorituksen tai kun tentin suoritusaika on päättynyt, jolloin EXAM palauttaa suorituksesi automaattisesti tentaattorin arvioitavaksi. Kun tenttisuorituksesi on päättynyt, tulee sinun poistua tilasta.

Ongelmatilanteet

Suorituksen aikaista teknistä tukea ei ole saatavilla. Löydät EXAM-tilasta tenttikoneen vierestä ohjeen, joka sisältää toimintaohjeita ja ratkaisuja tyypillisimpiin teknisiin ongelmiin. Voit tutustua ohjeeseen jo etukäteen seuraavalla sivulla: Ohjeet suorituksen aikana | TUNI EXAM | Tampereen korkeakouluyhteisö.

Jos tenttisi keskeytyy teknisen vian, tilassa tapahtuvan häiriön tai muun syyn vuoksi, kirjaudu ulos koneelta, poistu tenttitilasta ja tee keskeytysilmoitus EXAM-tukeen. Keskeytysilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian ilmoittamalla ongelmasta sähköpostitse osoitteeseen exam@tuni.fi. Kirjoita sähköpostiin seuraavat tiedot:

  • etunimi ja sukunimi
  • TUNI-sähköpostiosoite
  • tentin ja tentaattorin nimi
  • tentin keskeytymisen ajankohta
  • keskeytyksen syy

Testitentti

Voit käydä tutustumassa tenttitilaan ja tentin suorittamiseen ennen varsinaista tenttiä. Testitentti toimii kuten oikea tentti, joten muista noudattaa EXAM-tilojen käyttösääntöjä. Kirjaudu EXAMiin opiskelijana, jonka jälkeen löydät testitentin tenttien haku -toiminnolla tai suoraan alla olevan linkin kautta:

EXAM-1 TUNI EXAM testitentti (exam.tuni.fi)

EXAM-1 How to use TUNI EXAM (exam.tuni.fi)

Arviointi

Suoritukset on arvioitava ja tulokset tallennettava 21 päivän kuluessa siitä, kun suoritus on jätetty tai viimeistään täytynyt jättää arvioitavaksi. Sähköisen tentin yksittäiset suoritukset kirjataan suorituspäivälle. Useampi suoritus voidaan kirjata myös kerralla tenttiperiodin viimeiselle päivälle, josta 21 vuorokauden tarkastusaika tällöin lasketaan.

Lisätietoa suorituksien arvioinnista löydät korkeakoulusi tutkintosäännöstä:

Saavutettavuus EXAM-tenteissä

EXAM-tenttiin on mahdollisuus saada yksilöllisiä jäjrestelyitä. Tietoa yksilöllisistä järjestelyistä löydät intran korkeakoulukohtaisista ohjeista:

Saavutettava tenttitila tarkoittaa yksipaikkaista tenttitilaa, jonne on esteetön kulku. Saavutettava tenttitila on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on tarve erilliseen tenttitilaan, esteettömään kulkuun tai henkilöavusteiseen tenttiin.

Lisätietoa saavutettavista tenttitiloista löydät seuraavalta sivulta: Saavutettava tenttiminen | TUNI EXAM | Tampereen korkeakouluyhteisö.

Tuki

Usein kysytyt kysymykset -sivulta löydät ratkaisuja tyypillisempiin ongelmatilanteisiin.

Kysymyksiä ja palautetta sähköiseen tenttimiseen liittyen voit lähettää osoitteeseen exam@tuni.fi. Pyrimme siihen, että EXAM-tukeen lähetetyt tukipyynnöt käsitellään kolmen arkipäivän kuluessa.