Kypsyysnäyte sähköisenä tenttinä (TAU)

Tässä ohjessa kuvataan, miten Tampereen yliopistossa kypsyysnäyte toteutetaan sähköisenä tenttinä TUNI EXAM -järjestelmässä. Ohje on voimassa 1.9.2024 alkaen ja se on kirjoitettu opinnäytteen ohjaajan näkökulmasta. Luethan huolella myös kypsyysnäytteen yleiset ohjeet intran sivulta Kypsyysnäyte ja kielitaidon osoittaminen tutkinnossa | Tampereen yliopisto (tuni.fi).

Kypsyysnäytetentin luominen

Perustutkintoon kuuluvan opinnäytteen ohjaajan tehtävänä on luoda kypsyysnäyte EXAMiin henkilökohtaisena tenttinä. Kun tentti on julkaistu, opiskelija pystyy tekemään siihen varauksen EXAMissa ja suorittamaan tentin valvotussa tenttitilassa. Huom. Sinun ei tarvitse aina luoda uutta tenttiä EXAMiin alusta alkaen, vaikka kyseessä onkin henkilökohtainen tentti. Tarvittaessa voit kopioida olemassa olevan tentin uuden tentin pohjaksi.

Kypsyysnäyte kielentarkastuksella tai ilman kielentarkastusta

Tentin perustiedot:

 1. Luo tentti EXAMiin, ja valitse tentin tyypiksi henkilökohtainen tentti.
 2. Liitä tentti toteutukseen. Käytä Opintojakson koodi -hakukenttää, ja valitse vaihtoehdoista oikea toteutus.
 3. Anna tentille kuvaava nimi. Esimerkiksi Kypsyysnäyte Elsa Etana.
 4. Valitse tentin suorituskieli.
 5. Jos kyseessä on kypsyysnäyte kielentarkistuksella, lisää kielentarkastaja tentin arvioijaksi.
 6. Lisää seuraava ohjeteksti kohtaan Tentin aikana näkyvä ohjeistus:

Kypsyysnäyte on 400–500 sanan mittainen asiantuntijateksti. Se kirjoitetaan opinnäytteen pohjalta, mutta se on itsenäinen teksti. Kieliasun arviointi perustuu seuraavien ohjeiden noudattamiseen:

 • Valitse annetuista aiheista yksi ja kirjoita sen pohjalta essee. Noudata tarkasti tehtävänantoa.
 • Käsittele aihettasi eri näkökulmista sen sijaan, että vain luettelisit muistamasi asiat: pohdi, päättele ja perustele. Kiinnitä erityistä huomiota tekstin luettavuuteen ja havainnollisuuteen.
 • Varmista, että tekstisi on yhtenäinen kokonaisuus, jossa on aloitus, käsittelyosa ja lopetus. Jäsentele tekstisi ja osoita kappalejako selvästi. Älä käytä väliotsikoita, kuvioita äläkä taulukoita. Kypsyysnäytteessä ei myöskään tarvita lähdeviitteitä.
 • Otsikoi tekstisi ja tarkista, että sen sisältö ja otsikko vastaavat toisiaan.
 • Oikolue tekstisi ja tarkista, että se on hyvää asiatyyliä.

Tentin kysymykset:

 1. Anna aihealueelle nimeksi essee.
 2. Lisää aihealueeseen uusi kysymys ja valitse kysymyksen tyypiksi esseekysymys. Pääsääntöisesti opiskelijalle kirjoitetaan henkilökohtainen tehtävänanto. Vaihtoehtoiset tehtävänannot ovat mahdollisia, mutta ne kannattaa kirjoittaa samaan kysymysteksti-kenttään.
 3. Valitse kysymyksen arviointiasteikoksi Hyväksytty / Hylätty.

Tentin arviointiasetukset:

 1. Valitse tentin suoritustyypiksi kokonaissuoritus.
 2. Valitse tentin arviointiasteikoksi Hyväksytty / Hylätty.

Tentin julkaisuasetukset:

 1. Valitse tentin tenttiperiodi. Kypsyysnäytteen tenttiperiodi on kaksi viikkoa ellei opiskelijan kanssa ole toisin sovittu.
 2. Valitse tentin kestoksi 115 min.
 3. Lisää opiskelija tentin osallistujaksi EXAM-käyttäjistä: Kirjoita opiskelijan nimi Osallistujan nimi -hakukenttään, valitse vaihtoehdoista oikea opiskelija ja paina Lisää-painiketta.
  • Jos opiskelijaa ei löydy EXAMista, pyydä häntä käymään kirjautumassa EXAMiin. Näin opiskelijalle syntyy EXAMiin käyttäjärooli, jonka jälkeen hänet voidaan lisätä osallistujaksi.
 4. Tallenna ja julkaise tentti. Kun tentti on julkaistu, opiskelija saa henkilökohtaisesta tentistä automaattisen sähköposti-ilmoituksen, ja pääsee varaamaan tenttiajan EXAMista.

Kypsyysnäytetentin arviointi

Ohjaaja arvioi tenttisuorituksen sisällön. Jos kyseessä on kypsyysnäyte kielentarkistuksella, myös tenttisuorituksen kieli arvioidaan, ja se on kielentarkastajan tehtävä. Kypsyysnäytteen sisältö ja kieliasu voidaan arvioida EXAMissa samanaikaisesti. Kun opiskelija on suorittanut tentin, järjestelmä tiedottaa ohjaajaa ja kielentarkastajaa palautetusta suorituksesta. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että saat EXAMista maanantaisin koostesähköpostin, josta näet tenttikohtaisesti, montako suoritusta odottaa arviointia. Arviointia odottavat suoritukset löydät aina myös suoraan EXAMista Työpöytä-sivulta tentin Arvioimatta-sarakkeesta tai tentin Suoritukset-sivulta.

Ohjaaja antaa suoritukselle lopullisen arvosanan, ja arvioinnin lukitsemisen jälkeen arviointitieto siirtyy automaattisesti Sisuun vahvistettavaksi. Järjestelmä tiedottaa opiskelijaa automaattisesti arvioinnin valmistumisesta, ja hän voi tarkistaa arvioinnin tuloksen ja palautteen EXAMista. Jos kypsyysnäyte on hylätty, ohjaaja tekee opiskelijalle uuden kypsyysnäytetentin. Jos hylkäys tehdään kieliasun takia, uutta tehtävänantoa ei ole välttämätöntä laatia ja uudesta suorituksesta arvioidaan vain kieliasu.  Ohjaaja antaa uusitulle, kielentarkastajan hyväksymälle suoritukselle lopullisen arvosanan.

Kypsyysnäyte ilman kielentarkistusta

Tentin suoritukset:

 1. Avaa tentin Suoritukset-sivu.
 2. Paina opiskelijan nimeä, jotta pääset Tenttivastauksen arviointi -sivulle.

Tenttivastauksen arviointi:

 1. Arvioi opiskelijan tenttisuoritus, ja kirjoita mahdollinen palaute Palaute opiskelijalle -kenttään.
 2. Valitse suoritukselle lopullinen arvosana (Hyväksytty/Hylätty) Tentin arvosana -valikosta.
 3. Lukitse arviointi Tallenna ja lukitse -painikkeella.
 4. Ilmoita tiedekuntasi tai tutkinto-ohjelmasi opetusassistentille, että olet hyväksynyt kypsyysnäytetentin EXAMissa. Opetusassistentti vahvistaa suorituksen Sisussa.

Kypsyysnäyte kielentarkistuksella

Tentin suoritukset:

 1. Avaa tentin Suoritukset-sivu.
 2. Paina opiskelijan nimeä, jotta pääset Tenttivastauksen arviointi -sivulle.

Tenttivastauksen arviointi:

 1. Arvioi kypsyysnäytteen sisältö ja kirjoita mahdollinen palaute Palaute opiskelijalle -kenttään.
 2. Tarvittaessa jää odottamaan kielentarkistuksen valmistumista. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun kielentarkastaja on arvioinut kieliasun.
  • Jos kieliasu hyväksytään, kielentarkastaja lisää tiedon Palaute opiskelijalle -kenttään, merkitsee arviointinsa Valmis-tilaan ja lähettää EXAMin kautta ohjaajalle viestin, josta käy myös ilmi, että kypsyysnäytteen kieli on hyväksytty.
  • Jos kieliasu hylätään, kielentarkastaja lisää huomionsa Palaute opiskelijalle -kenttään, merkitsee arviointinsa Valmis-tilaan ja lähettää EXAMin kautta ohjaajalle viestin, josta käy ilmi, että kypsyysnäytteen kieli on hylätty.
 3. Valitse suoritukselle lopullinen arvosana (Hyväksytty/Hylätty) Tentin arvosana -valikosta.
 4. Lukitse arviointi Tallenna ja lukitse -painikkeella.
 5. Ilmoita tiedekuntasi tai tutkinto-ohjelmasi opetusassistentille, että olet hyväksynyt kypsyysnäytetentin EXAMissa. Opetusassistentti vahvistaa suorituksen Sisussa.